Utwórz fakturę

COMMERCIUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMMERCIUM
PIN 17314682
TIN 2020298291
Numer VAT SK2020298291
Data utworzenia 23 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMMERCIUM
Bajkalská 5/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 514 132 €
Zysk 15 899 €
Dane kontaktowe
E-mail commercium@commercium.sk
Telefon(y) 0244257831, 0244459855
Nr(y) faksu 0244257831
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 130,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 130,802
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,835
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,772
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 85,820
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,457
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,811
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 252,574
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,243
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 705
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,899
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 229,331
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 15,184
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 178,540
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 101,871
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,712
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,817
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,140
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,205
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,402
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 514,132
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 291,443
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 200,068
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,417
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,204
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 483,696
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 216,538
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,355
C. Usług (účtová grupa 51) 150,525
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 48,734
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,135
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,986
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,719
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,417
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,287
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 30,436
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 104,093
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,987
M. Koszty oprocentowania (562) 4,548
N. Walutowe straty (563) 561
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 878
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,987
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 24,449
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 8,550
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 15,899
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17314682 TIN: 2020298291 Numer VAT: SK2020298291
 • Zarejestrowana siedziba: COMMERCIUM, Bajkalská 5/A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Emília Lörinczová Letecká 10 Bratislava 831 03 24.11.1997
  Mgr. Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 29.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Emília Lörinczová 5 643 € (85%) Letecká 10 Bratislava 831 03
  Mgr. Lucia Lörinczová 996 € (15%) Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.08.2010Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Mgr. Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.06.2010
   30.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   08.10.2005Nové obchodné meno:
   COMMERCIUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 5/A Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   kresličské a grafické práce na počítači
   automatizované spracovanie údajov a dát
   administratívne práce
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Lucia Lörinczová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   07.10.2005Zrušené obchodné meno:
   COMMERCIUM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Letecká 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   polygrafické služby
   vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   agentúra služby
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na prvý až priaty odstavec
   Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   09.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Emília Lörinczová Letecká 10 Bratislava 831 03
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   08.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   24.11.1997Noví spoločníci:
   Lucia Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Lörinczová Letecká 10 Bratislava 831 03
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Burdová Slnečná 108 Šoporňa
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   16.02.1995Nové sidlo:
   Letecká 10 Bratislava 831 03
   15.02.1995Zrušené sidlo:
   Hontianska 7 Bratislava 821 09
   21.09.1992Nové sidlo:
   Hontianska 7 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   polygrafické služby
   vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   agentúra služby
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na prvý až priaty odstavec
   Noví spoločníci:
   Viera Burdová Slnečná 108 Šoporňa
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   20.09.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   b/ polygrafické služby
   c/ vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   d/ agentúrne služby
   e/ poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na a/ až d/.
   Zrušeny spoločníci:
   Margaréta Gronychová Lackova 7 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1991Nové obchodné meno:
   COMMERCIUM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ vývoz a dovoz obchodného a neobchodného tovaru, okrem vecí, na ktoré sa vzťahujú osobitné povolenia
   b/ polygrafické služby
   c/ vydávateľská a zastupiteľská činnosť
   d/ agentúrne služby
   e/ poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v nadväznosti na a/ až d/.
   Noví spoločníci:
   Margaréta Gronychová Lackova 7 Bratislava
   JUDr. Emília Lörinczová Vazovova 20 Bratislava
   Michael Dutzi Hadersfelderstrasse 19 Kritzendorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia