Utwórz fakturę

WIGO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WIGO
PIN 17314950
TIN 2020350101
Numer VAT SK2020350101
Data utworzenia 21 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WIGO
Májová 21
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 777 587 €
Zysk 26 554 €
Kapitał własny 156 254 €
Dane kontaktowe
E-mail office@wigo.sk
witryna internetowa http://www.wigo.sk
Telefon(y) +421262411202
Nr(y) faksu 0262240942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 233,463
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 53,359
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 53,359
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,359
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 177,062
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 117,623
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 105,330
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,330
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,483
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,810
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 59,439
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58,854
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,042
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,042
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 233,463
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 217,842
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 176,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 261,334
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -84,651
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,554
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,405
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,041
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,041
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,056
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,054
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 479
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,523
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,308
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,308
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -18,784
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -18,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 777,586
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 777,587
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 771,527
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,060
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 741,264
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 546,005
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,284
D. Usług (účtová grupa 51) 78,534
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 65,566
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,026
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,288
4. Koszty społeczne (527, 528) 252
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 696
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,486
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,486
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,693
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 132,764
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,151
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,260
2. Pozostałe koszty (562A) 1,260
O. Walutowe straty (563) 25
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 866
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,145
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,178
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,624
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,624
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17314950 TIN: 2020350101 Numer VAT: SK2020350101
 • Zarejestrowana siedziba: WIGO, Májová 21, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02 03.07.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Mader 1 328 € (10%) Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
  Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., 11 950 € (90%) Brunn am Gebirge Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 03.07.2000
   23.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
   11.08.2000Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
   10.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Neugasse 22 Rakúsko Rakúsko
   Daniela Glatzová Račianska 87 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.1994Nové obchodné meno:
   WIGO s.r.o.
   27.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Wilhelm Gottschligg, spol. s r.o.
   30.09.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj dreva, paliet, drevených výrobkov, poloproduktov z dreva, drevených obkladov, obalov, výrobkov z umelej hmoty, kovových výrobkov, poloproduktov z kovu a pomocných skladových prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, a paletami, poloproduktmi z dreva, drevenými obkladmi a obalmi, výrobkami z umelej hmoty, kovovými výrobkami, poloproduktami z kovu a pomocnými skladovými prostriedkami ako i ďalšími výrobkami, ako i transport horeuvedených výrobkov a všetky činnosti v súvislosti s predmetom podnikania.
   účasť na podnikoch s podobným predmetom podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   Wilhelm Gottschligg, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Májová 21 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, a paletami, poloproduktmi z dreva, drevenými obkladmi a obalmi, výrobkami z umelej hmoty, kovovými výrobkami, poloproduktami z kovu a pomocnými skladovými prostriedkami ako i ďalšími výrobkami, ako i transport horeuvedených výrobkov a všetky činnosti v súvislosti s predmetom podnikania.
   účasť na podnikoch s podobným predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Neugasse 22 Rakúsko Rakúsko
   Daniela Glatzová Račianska 87 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia