Utwórz fakturę

NIVERS, komanditná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy NIVERS, komanditná
PIN 17315531
TIN 2020332446
Data utworzenia 24 kwiecień 1991
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NIVERS, komanditná
Rozmarínova 12
94201
Šurany
Financial information
Zysk -202 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,043
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,296
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,714
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 9,043
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,043
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 664
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 664
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,875
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,294
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -202
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 150
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 143
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -150
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -143
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 52
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -52
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -202
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -202
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015