Utwórz fakturę

COMTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMTEX
PIN 17315646
TIN 2020325395
Numer VAT SK2020325395
Data utworzenia 30 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMTEX
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 517 €
Zysk 1 054 €
Kapitał 12 117 €
Kapitał własny 8 945 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244452154, 0244452159, 0244452164, 0244452175, 0250221219, 0253418337, 0254647447, 0905262945
Telefon(y) kom. +421903244607, +421905262945, 0905262945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,603
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,778
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,778
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,077
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -144
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 313
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 689
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,680
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,048
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 355
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,054
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,632
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,632
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 484
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,759
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,389
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 37,517
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,153
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 29,511
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,853
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,429
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,313
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 380
C. Usług (účtová grupa 51) 6,825
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,045
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 344
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,915
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,607
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,088
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 23,146
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 74
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -74
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,014
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,054
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315646 TIN: 2020325395 Numer VAT: SK2020325395
 • Zarejestrowana siedziba: COMTEX, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07 30.05.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miloš Velebný 6 639 € (100%) Jasovská 41 Bratislava 851 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2003Nové obchodné meno:
   COMTEX, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 30.05.1991
   13.01.2003Zrušené obchodné meno:
   COMTEX, spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava 851 07
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Pilko Martinčekova 5 Bratislava
   Ing. Miloš Velebný Lunačarského 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava
   13.02.1997Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   12.03.1993Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná, inžinierska a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov a programového vybavenia
   montáž, oprava a údržba výpočtovej, kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   montáž a opravy strojných častí výpočtovej, kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovavanie programov na zákazku/
   servisná činnosť v oblasti softwaru a automatizovaného spracovania údajov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloš Velebný Jasovská 41 Bratislava
   11.03.1993Zrušené sidlo:
   Martinčekova 5 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti vysielacích staníc na základe zvláštneho povolenia Správy rádiokomunikácií Bratislava č. Z - 32/SKP- 91
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   obchodná činnosť
   výrobná činnosť v oblasti priemyslu
   výskumno-vývojová činnosť a inžinierska činnosť, vrátane vývoja, analýzy informačných systémov a programového vybavenia
   pedagogická činnosť
   poradenská a zastupiteľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.05.1991Nové obchodné meno:
   COMTEX, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 5 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti vysielacích staníc na základe zvláštneho povolenia Správy rádiokomunikácií Bratislava č. Z - 32/SKP- 91
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   obchodná činnosť
   výrobná činnosť v oblasti priemyslu
   výskumno-vývojová činnosť a inžinierska činnosť, vrátane vývoja, analýzy informačných systémov a programového vybavenia
   pedagogická činnosť
   poradenská a zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ondrus Andreja Mráza 17 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Pilko Martinčekova 5 Bratislava
   Ing. Miloš Velebný Lunačarského 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia