Utwórz fakturę

FORMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.08.2015
Basic information
Nazwa firmy FORMAT
PIN 17315671
TIN 2020351630
Numer VAT SK2020351630
Data utworzenia 06 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FORMAT
Handlovská 19
85289
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 119 177 €
Zysk 7 022 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263813671, 0905398720, 0905398719, 0263813674, +421905398719, +421905398720
Date of updating data: 28.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,843
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,592
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,592
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,592
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,708
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 63
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,978
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,978
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,978
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,667
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 370
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,297
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,543
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,203
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,340
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,843
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,450
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,394
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,394
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,604
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,604
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,022
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,393
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,844
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,844
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,239
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,502
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,502
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,037
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,747
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,093
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,684
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,176
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 278
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 278
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,032
Date of updating data: 28.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 118,164
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 119,177
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 118,164
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 122
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 891
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,589
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,973
D. Usług (účtová grupa 51) 32,197
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,384
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,732
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,426
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,226
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,140
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,049
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,049
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,846
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,588
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,994
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,869
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,868
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,060
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 707
2. Pozostałe koszty (562A) 707
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 353
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,809
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,397
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,375
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,375
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,022
Date of updating data: 28.08.2015
Date of updating data: 28.08.2015