Utwórz fakturę

2U - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 2U
PIN 17315786
TIN 2020299732
Numer VAT SK2020299732
Data utworzenia 24 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 2U
Martinengova 1
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 566 551 €
Zysk 1 920 €
Kapitał 460 212 €
Kapitał własny 274 460 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253417109
Telefon(y) kom. +421948998813, +421948975913
Nr(y) faksu 0249202091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 416,478
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 193,390
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 150,005
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 150,005
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 43,385
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 43,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 223,088
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 133,460
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39,213
3. Produkty (123) - /194/ 31,459
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 62,788
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,942
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,942
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,549
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 47
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,090
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,323
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 55,767
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 416,478
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,981
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,954
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,954
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 829
2. Inne fundusze (427, 42X) 829
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 220,639
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 220,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,920
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,763
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,043
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,043
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 44,781
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,475
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 589
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 281
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,620
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,473
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,939
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,939
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 120,734
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 120,734
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 525,731
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 566,551
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 172,415
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 351,996
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,320
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,801
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,519
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 551,633
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 73,565
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 110,921
D. Usług (účtová grupa 51) 117,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,184
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,916
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,121
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,147
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,663
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 50,351
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 50,351
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,404
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,121
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,918
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 225,622
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 44
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,466
O. Walutowe straty (563) 261
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,205
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,416
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,502
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,582
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,582
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17315786 TIN: 2020299732 Numer VAT: SK2020299732
 • Zarejestrowana siedziba: 2U, Martinengova 1, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02 16.08.1999
  Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33 08.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Libor Udvardy 2 224 € (33.5%) Martinengova 1 Bratislava 811 02
  Zuzana Kováčiková 2 224 € (33.5%) Jelšova 707/26 Marianka 900 33
  Mgr. Helena Udvardyová 2 191 € (33%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.01.2010Nové obchodné meno:
   2U spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   prenájom hnuteľných vecí
   prípravné práce k realizácii stavby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Jelšova 707/26 Marianka 900 33
   07.01.2010Zrušené obchodné meno:
   2 U spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   10.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Helena Udvardyová Martinengova 1 Bratislava 811 02
   09.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   16.08.1999Nové sidlo:
   Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   21.01.1999Nové obchodné meno:
   2 U spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Libor Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Martinengova 1 Bratislava 811 02
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Kováčiková Hornádska 8 Bratislava 821 07
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava 811 02
   20.01.1999Zrušené obchodné meno:
   FIRMA 2U, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   31.08.1993Nové sidlo:
   Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a šitie textilných výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   30.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod /vykonávanie obchodnej činnosti/ s hudobnými nástrojmi a výrobkami odborov priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej
   elektrotechnickej,výpočtovej, textilnej, odevnej, obuvníckej
   sklárskej, keramickej výroby, vrátane vývozu a dovozu týchto výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platnýchprávnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   FIRMA 2U, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod /vykonávanie obchodnej činnosti/ s hudobnými nástrojmi a výrobkami odborov priemyselnej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej
   elektrotechnickej,výpočtovej, textilnej, odevnej, obuvníckej
   sklárskej, keramickej výroby, vrátane vývozu a dovozu týchto výrobkov s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platnýchprávnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Libor Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Ing. Ján Udvardy Drotárska cesta 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia