Utwórz fakturę

MTB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Nazwa firmy MTB
Stan Zniszczono
PIN 17316251
TIN 2020293396
Data utworzenia 16 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MTB
Kadnárova 73
83151
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 002 €
Zysk -1 649 €
Kapitał 7 328 €
Kapitał własny 1 348 €
Dane kontaktowe
E-mail mtb-group@stonline.sk
Telefon(y) 0243411807, 0903477357
Telefon(y) kom. 0903477357
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 406
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 380
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 326
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 406
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 98,254
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 98,254
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -96,285
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -96,285
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,649
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 86
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 86
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,002
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 327
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,675
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,467
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 806
D. Usług (účtová grupa 51) 1,866
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,755
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,300
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 455
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,465
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,330
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 184
O. Walutowe straty (563) 31
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -184
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,649
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,649
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016
 • PIN :17316251 TIN: 2020293396
 • Zarejestrowana siedziba: MTB, Kadnárova 73, 83151, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 kwiecień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2016Zrušené obchodné meno:
   MTB spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kadnárova 73 Bratislava 831 51
   01.10.2009Nové sidlo:
   Kadnárova 73 Bratislava 831 51
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   MTB spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným