Utwórz fakturę

SOLE MIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SOLE MIO
Stan W likwidacji
PIN 17316359
TIN 2020312195
Numer VAT SK2020312195
Data utworzenia 19 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLE MIO
Michalská 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 021 €
Zysk 5 094 €
Dane kontaktowe
E-mail solemio@slovanet.sk
Telefon(y) +421252967646
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,531
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,756
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,756
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,883
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 873
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,775
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,492
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 508
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 508
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,984
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,283
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,274
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,531
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,593
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 148,344
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 148,344
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 650
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -232,681
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,921
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -261,602
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,094
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,124
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,110
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,110
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 96,864
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,135
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,135
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,361
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,067
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,301
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 150
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,000
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,021
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,021
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,021
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,851
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,447
D. Usług (účtová grupa 51) 2,829
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,234
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,234
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,080
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,170
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,745
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 117
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,054
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,094
Date of updating data: 20.01.2016
Date of updating data: 20.01.2016
 • PIN :17316359 TIN: 2020312195 Numer VAT: SK2020312195
 • Zarejestrowana siedziba: SOLE MIO, Michalská 7, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09 15.04.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jarmila Chyľová 2 623 € (1.8%) Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09
  RISTOFIERA S.R.L. 82 720 € (55.8%) Genova 161 21 Talianska republika
  FUTURA Societá semplice 23 601 € (15.9%) Genova 161 29 Talianska republika
  Francesco Fogliani 39 402 € (26.6%) Genova Taliansko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   SOLE MIO spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.07.2012Nové sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   FUTURA Societá semplice Via Cecchi Antonio 7/8 Genova 161 29 Talianska republika
   01.07.2008Noví spoločníci:
   RISTOFIERA S.R.L. Piazza della Vittoria 6/6 Genova 161 21 Talianska republika
   25.04.2006Noví spoločníci:
   Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Chyľová Trenčianska 700/41 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.04.1994
   02.07.2005Noví spoločníci:
   Francesco Fogliani Corso Torino 19-11 Genova Taliansko
   30.03.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
   15.04.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinná činnosť
   výroba a predaj potravinárskych strojov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   19.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným