Utwórz fakturę

Best FM Media - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Best FM Media
PIN 17316588
TIN 2020838127
Numer VAT SK2020838127
Data utworzenia 19 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Best FM Media
Strojnícka 31
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 868 €
Zysk 1 067 €
Dane kontaktowe
E-mail bestfm@bestfm.sk
Telefon(y) 0220400111, 0243423065
Date of updating data: 01.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,249
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 564
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 564
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 564
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,479
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,479
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,479
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,729
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,857
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,872
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 477
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 477
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,249
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,228
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,933
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 81
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 81
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,824
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 510
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,334
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,067
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,021
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,988
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,233
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,233
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,755
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 01.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,868
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,068
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,731
D. Usług (účtová grupa 51) 12,773
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 729
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 909
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 909
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,320
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,137
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,027
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -110
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,027
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,067
Date of updating data: 01.02.2016
Date of updating data: 01.02.2016