Utwórz fakturę

TBWA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Nazwa firmy TBWA Bratislava
PIN 17316804
TIN 2020352455
Numer VAT SK2020352455
Data utworzenia 25 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TBWA Bratislava
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -4 713 €
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 133,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,319
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 130,395
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 80,769
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 80,465
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 304
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,626
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 153
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,473
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 133,714
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,213
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,332
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,597
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,929
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,713
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,501
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,166
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,577
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,577
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 128,629
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 335
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 335
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,429
D. Usług (účtová grupa 51) 3,429
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,429
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,429
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 61
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 61
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 385
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 385
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -324
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,753
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,713
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016
 • PIN :17316804 TIN: 2020352455 Numer VAT: SK2020352455
 • Zarejestrowana siedziba: TBWA Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Doris Danner Pressgasse 11/11 Viedeň 1040 Rakúska republika 08.09.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TBWA INTERNATIONAL HOLDING 15 602 € (94%) Boulogne - Billancourt 921 00 Francúzsko
  TBWA International B.V. 996 € (6%) Amsterdam 1059BW Holandsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Doris Danner Pressgasse 11/11 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.09.2016
   18.12.2012Nové sidlo:
   Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   18.03.2010Noví spoločníci:
   TBWA International B.V. Generaal Vetterstraat 82 Amsterdam 1059BW Holandsko
   09.10.2007Noví spoločníci:
   TBWA INTERNATIONAL HOLDING Rue De Silly 50 - 54 Boulogne - Billancourt 921 00 Francúzsko
   07.11.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.04.2000Nové obchodné meno:
   TBWA Bratislava, spol. s r.o.
   10.02.1993Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie dopravy
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   25.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným