Utwórz fakturę

INTERMAP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERMAP
PIN 17316812
TIN 2020949590
Numer VAT SK2020949590
Data utworzenia 07 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERMAP
Gajova 11
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 279 004 €
Zysk 1 202 €
Kapitał 37 875 €
Kapitał własny 22 433 €
Dane kontaktowe
E-mail intermap@intermap.sk
witryna internetowa http://www.intermap.sk
Telefon(y) +421252923959
Nr(y) faksu 0252635343
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,860
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,878
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 612
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,370
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 42,860
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,635
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,714
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,714
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,344
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 14,375
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,202
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 19,225
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 162
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,802
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,220
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,041
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 279,004
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 278,410
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 330
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 264
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 276,444
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,094
C. Usług (účtová grupa 51) 268,479
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,731
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,560
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,837
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 217
X. Interesu dochód (662) 4
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 213
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 615
N. Walutowe straty (563) 107
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 508
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -398
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,162
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17316812 TIN: 2020949590 Numer VAT: SK2020949590
 • Zarejestrowana siedziba: INTERMAP, Gajova 11, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava 03.12.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Plesník 6 639 € (100%) Egrešova 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2003Nové sidlo:
   Gajova 11 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom predaja spotrebiteľom (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
   kúpa tovaru za účelom predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   tlmočnícke služby v jazyku nemeckom, francúzskom, srbskom a chorvátskom
   04.06.2003Zrušené sidlo:
   Egrešova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   03.12.1992Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   02.12.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Organizovanie aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu spolu s príslušnými základnými a doplnkovými službami
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Príprava spoločných podujatí so zahraničím pri príležitosti výstavy EXPO 95
   Vydávanie odborných publikácií a príručiek v oblasti cestovného ruchu
   Prekladateľské a tlmočnícke služby pre domáce a zahraničné podnikateľské subjekty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.06.1991Nové obchodné meno:
   INTERMAP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Egrešova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Organizovanie aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu spolu s príslušnými základnými a doplnkovými službami
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   Príprava spoločných podujatí so zahraničím pri príležitosti výstavy EXPO 95
   Vydávanie odborných publikácií a príručiek v oblasti cestovného ruchu
   Prekladateľské a tlmočnícke služby pre domáce a zahraničné podnikateľské subjekty
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Plesník Egrešova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia