Utwórz fakturę

ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY
PIN 17317274
TIN 2020316166
Numer VAT SK2020316166
Data utworzenia 07 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY
Mlynské Nivy 77
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 153 529 €
Zysk -10 890 €
Dane kontaktowe
E-mail etp@etpsro.sk
witryna internetowa http://www.etpsro.sk
Telefon(y) +421264288878
Telefon(y) kom. +421903553238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,831
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,831
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,831
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,757
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 46,425
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 103,588
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,186
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,805
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,805
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,769
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 57,502
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,890
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,402
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 40,780
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,910
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,742
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,128
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,622
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 153,529
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,673
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 119,417
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 925
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,473
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 159,641
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 9,862
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,787
C. Usług (účtová grupa 51) 27,616
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,788
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,071
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 758
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 12,372
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 387
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,112
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,750
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 237
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 52
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 185
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,055
M. Koszty oprocentowania (562) 678
N. Walutowe straty (563) 2,736
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 641
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,818
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,930
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,890
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317274 TIN: 2020316166 Numer VAT: SK2020316166
 • Zarejestrowana siedziba: ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY, Mlynské Nivy 77, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10 22.05.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Jančo 6 805 € (100%) Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   09.11.2011Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   08.11.2011Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   25.07.2008Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   24.07.2008Zrušené sidlo:
   Agátova 22/a Bratislava 840 02
   22.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Ilýrska 1065/15 Bratislava 851 10
   21.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   25.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava 851 06
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava 831 06
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava 811 08
   24.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   17.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   16.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   29.01.1997Nové sidlo:
   Agátova 22/a Bratislava 840 02
   28.01.1997Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   16.01.1996Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   15.01.1996Zrušené sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Križan Cígelská 16 Bratislava
   13.10.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava a údržba elektrotechnických zariadení
   výroba, montáž, oprava a údržba strojárenských zariadení
   nákup a predaj spotrebného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   12.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Vývoj, výroba a obchodná činnosť v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.05.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vývoj, výroba a obchodná činnosť v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jančo Budatínska 57a Bratislava
   Ing. Jaromír Kozel Palkovičova 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Križan Cígelská 16 Bratislava
   Ing. Tibor Lojka Rajecká 3 Bratislava
   Pavel Majerčík Špitálska 33 Bratislava
   Ing. Miroslav Nemec Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. Jiří Urban Karpatské nám. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia