Utwórz fakturę

EUROPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROPA
Stan Zniszczono
PIN 17317355
TIN 2020334921
Numer VAT SK2020334921
Data utworzenia 23 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROPA
Družstevná 2
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 784 €
Zysk -805 €
Kapitał 82 063 €
Kapitał własny 20 699 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255566019, 025566018
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,765
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,765
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,335
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,430
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,765
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,765
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,443
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,443
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,026
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,026
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,101
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,101
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -805
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,784
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 233
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,415
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 263
D. Usług (účtová grupa 51) 2,043
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 90
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -631
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,073
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 174
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 174
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -174
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -805
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -805
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • PIN :17317355 TIN: 2020334921 Numer VAT: SK2020334921
 • Zarejestrowana siedziba: EUROPA, Družstevná 2, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.05.2016Zrušené obchodné meno:
   EUROPA, spol.s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   27.03.2015Nové obchodné meno:
   EUROPA, spol.s.r.o. v likvidácii
   17.07.1997Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   23.05.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným