Utwórz fakturę

NET LINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NET LINE
PIN 17317452
TIN 2020318586
Numer VAT SK2020318586
Data utworzenia 24 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NET LINE
Učiteľská 15
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 273 989 €
Zysk -8 310 €
Kapitał 111 072 €
Kapitał własny 81 716 €
Dane kontaktowe
E-mail netline@netline.sk
Telefon(y) +421248272200, +421248272289
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,803
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,803
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,658
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 26,191
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,195
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,794
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 82,461
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,406
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 783
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 74,294
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,310
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,055
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 507
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,034
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 781
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,597
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,418
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -762
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,514
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 273,989
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 153,624
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 107,795
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,570
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 277,562
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 139,372
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,599
C. Usług (účtová grupa 51) 14,493
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 100,123
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 466
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,641
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,350
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,518
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,573
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 102,955
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,758
M. Koszty oprocentowania (562) 823
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,935
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,757
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,330
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 980
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317452 TIN: 2020318586 Numer VAT: SK2020318586
 • Zarejestrowana siedziba: NET LINE, Učiteľská 15, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 maj 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43 15.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Boris Gergel 6 639 € (100%) 483 Kalinkovo 900 43
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.08.2011Nové sidlo:
   Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   10.08.2011Zrušené sidlo:
   Tomašiková 28 Bratislava 821 01
   15.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel 483 Kalinkovo 900 43
   14.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   28.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   28.01.1994Nové sidlo:
   Tomašiková 28 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy elektrických elektrotechnických zariadení
   prieskum trhu v oblasti výpočtovej, kance lárskej a reprodukčnej techniky
   vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   školiaca a poradenská činnosť v oblasti hardwaru a softwaru
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru / predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenia programov na zákazku /
   projektovanie počítačových sietí a modemov v oblasti výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Gergel Saratovská 5 Bratislava
   27.01.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie a inštalácia lokálnych počítačových sietí a komunikácie
   výroba a inštalácia systémov na spracovanie textu
   vydavateľská činnosť v oblasti dokumentácie a propagácie vlastných výrobkov, resp. činnosti súvisiace s predmetom podnikania
   služby spracovania textu a obrazu, servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   konzultačné a školiteľské služby, reklamné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Computer laser systeme, Vertriebsgesellschaft m.b.H. Hetzandorfer str. 191 Wien Rakúska republika
   IMAGE LINK Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   NET LINE, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie a inštalácia lokálnych počítačových sietí a komunikácie
   výroba a inštalácia systémov na spracovanie textu
   vydavateľská činnosť v oblasti dokumentácie a propagácie vlastných výrobkov, resp. činnosti súvisiace s predmetom podnikania
   služby spracovania textu a obrazu, servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   konzultačné a školiteľské služby, reklamné služby
   Noví spoločníci:
   Computer laser systeme, Vertriebsgesellschaft m.b.H. Hetzandorfer str. 191 Wien Rakúska republika
   IMAGE LINK Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia