Utwórz fakturę

CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava
PIN 17318017
TIN 2020316144
Numer VAT SK2020316144
Data utworzenia 01 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava
29. augusta 36C
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 184 335 €
Zysk 34 485 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@consultatio.sk
Telefon(y) 0253411141, 0918383942, 02534111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 126,732
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,914
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,914
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,914
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 105,610
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,356
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 8,356
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,357
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,410
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,410
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 89
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,858
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,897
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,487
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,410
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,208
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,208
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 126,732
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,039
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 46,862
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 46,862
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 752
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 752
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,940
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,940
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,485
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,693
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,559
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 16,927
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 16,927
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 262
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,822
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,877
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,877
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,313
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,229
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,403
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,312
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 201,610
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 184,335
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 180,273
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,062
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,364
D. Usług (účtová grupa 51) 77,938
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,979
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,986
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,014
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,979
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 419
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,026
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,026
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,994
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,808
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,468
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98,971
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,275
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 15,629
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 15,629
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,646
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,646
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 685
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 464
2. Pozostałe koszty (562A) 464
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 221
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 16,590
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39,058
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,573
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,573
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 34,485
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318017 TIN: 2020316144 Numer VAT: SK2020316144
 • Zarejestrowana siedziba: CONSULTATIO Bratislava-pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo skrátene CONSULTATIO Bratislava, 29. augusta 36C, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Polóny Stupy 24 Banská Bystrica 974 05 28.08.2009
  Ing. Ján Polóny, PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05 28.08.2009
  Mag. Dr. Andreas Kauba Jahngasse 6/12 Wien 1050 Rakúska republika 28.08.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. 39 833 € (85%) Wien 1210 Rakúska republika
  AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 7 029 € (15%) Lazovná 14614/71 Banská Bystrica 974 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   18.12.2012Nové sidlo:
   29. augusta 36C Bratislava 811 09
   17.12.2012Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   21.10.2009Noví spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Karl - Waldbrunner - Platz 1 Wien 1210 Rakúska republika
   AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Lazovná 14614/71 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polóny Stupy 24 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 28.08.2009
   Ing. Ján Polóny , PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 28.08.2009
   Mag. Dr. Andreas Kauba Jahngasse 6/12 Wien 1050 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.08.2009
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   11.02.2005Noví spoločníci:
   CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   10.02.2005Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   14.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   03.02.1999Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   02.02.1999Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   25.07.1995Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   CONSULTATIO, Wirtschaftsprüfungsges m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   24.07.1995Zrušené obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   okrem toho je spoločnosť oprávnená ku všetkým rokovaniam, obchodom a opatreniam, ktoré podporia dosiahnutie účelov spoločnosti. Sú to obzvlášť:
   daňové poradenstvo, overovanie hospodárenia, oceňovanie podnikov, poradenstvo pre podniky a podnikanie, vypracovávanie odborných posudkov a informácií, vypracová- vanie štúdií o realizovateľnosti (feasibility studies), poradenstvo v hospo- dárskych a právnych záležitostiach a všetky s tým súvisiace služby, ako i účasť na iných, rovnakých alebo podobných podnikoch ako i prevzatie oprávnení na obchodné vedenie takýchto
   získanie a prenájom, ako i účasť na iných podnikoch a spoločnostiach, tak i prevzatie obchodného vedenia a zastupovania podnikov a spoločností
   zriadenie a prevádzkovanie pobočiek, prevádzok a reprezentácií doma i v zahraničí.
   Zrušeny spoločníci:
   Consultatio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava Ružová dolina 27 Bratislava
   25.06.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava
   24.06.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO Bratislava-Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s r.o. skrátene CONSULTATIO spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   okrem toho je spoločnosť oprávnená ku všetkým rokovaniam, obchodom a opatreniam, ktoré podporia dosiahnutie účelov spoločnosti. Sú to obzvlášť:
   daňové poradenstvo, overovanie hospodárenia, oceňovanie podnikov, poradenstvo pre podniky a podnikanie, vypracovávanie odborných posudkov a informácií, vypracová- vanie štúdií o realizovateľnosti (feasibility studies), poradenstvo v hospo- dárskych a právnych záležitostiach a všetky s tým súvisiace služby, ako i účasť na iných, rovnakých alebo podobných podnikoch ako i prevzatie oprávnení na obchodné vedenie takýchto
   získanie a prenájom, ako i účasť na iných podnikoch a spoločnostiach, tak i prevzatie obchodného vedenia a zastupovania podnikov a spoločností
   zriadenie a prevádzkovanie pobočiek, prevádzok a reprezentácií doma i v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Consultatio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Holzmeistergasse 9 Wien 1210 Rakúska republika
   Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava Ružová dolina 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia