Utwórz fakturę

Q 4 U - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Q 4 U
PIN 17318076
TIN 2020327980
Numer VAT SK2020327980
Data utworzenia 17 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Q 4 U
Podhájska 636
92501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 359 227 €
Zysk 58 011 €
Kapitał 152 101 €
Kapitał własny 42 576 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244646474
Telefon(y) kom. 0903253643, 0903403380
Nr(y) faksu 0244646476
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 168,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,284
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,284
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,284
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 150,019
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 141,585
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 112,314
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 112,314
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 29,271
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,434
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,104
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,330
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 168,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,587
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 35,273
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,273
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,011
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,716
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 157
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 157
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,145
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,746
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,746
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,328
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 620
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 389
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,980
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,082
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,414
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,414
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 358,867
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 359,227
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,868
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 351,999
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 360
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,264
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 73,712
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 118,337
D. Usług (účtová grupa 51) 66,395
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,539
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,408
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,956
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,175
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 788
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,807
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,807
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,686
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 75,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 100,423
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,290
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 373
2. Pozostałe koszty (562A) 373
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 917
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,289
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 74,674
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,663
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,663
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318076 TIN: 2020327980 Numer VAT: SK2020327980
 • Zarejestrowana siedziba: Q 4 U, Podhájska 636, 92501, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 czerwiec 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2010Nové obchodné meno:
   Q 4 U, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podhájska 636 Matúškovo 925 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gallo Trnávka 164 Trnávka 930 32
   Tomáš Erdélyi Podhájska 636 Matúškovo 925 01
   Ing. Ľubomír Minárech Mostová 1840/9 Šaľa 927 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gallo Trnávka 164 Trnávka 930 32 Vznik funkcie: 31.08.2010
   Tomáš Erdélyi Podhájska 636 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 31.08.2010
   Ing. Ľubomír Minárech Mostová 1840/9 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.08.2010
   22.09.2010Zrušené obchodné meno:
   Q 4 U, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 36/E Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Frantrišek György Komárovská 27 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing František György Komárovská 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.2004
   23.11.2007Nové sidlo:
   Rybničná 36/E Bratislava 831 06
   22.11.2007Zrušené sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   20.07.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   05.07.2005Nové sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Frantrišek György Komárovská 27 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing František György Komárovská 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.2004
   04.07.2005Zrušené sidlo:
   Biskupická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Jozef Krejst Fullu 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Múdra Dolné Zelenice Hlohovec 920 52
   09.10.2001Nové predmety činnosti:
   servisná činnosť objemových meradiel prietokových na technické kvapaliny
   servis a montáž výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, riadiacich a pokladničných systémov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Jozef Krejst Fullu 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Múdra Dolné Zelenice Hlohovec 920 52
   08.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Trenčianska 22 Bratislava
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   17.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. František Gyorgy Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Trenčianska 22 Bratislava
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   16.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. František György Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   13.03.1995Nové sidlo:
   Biskupická 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   12.03.1995Zrušené sidlo:
   Komárovská 27 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   Q 4 U, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a strojnotechnologických zariadení, sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. František György Komárovská 27 Bratislava
   Ing. Alexander Hano Bakossova 29 Banská Bystrica
   Ing. Peter Juriga Mníchova 144 Lehota
   Ing. Jozef Kejst Aliendeho 41 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia