Utwórz fakturę

Europolis D61 Logistics - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Europolis D61 Logistics
PIN 17318131
TIN 2020849424
Numer VAT SK2020849424
Data utworzenia 27 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Europolis D61 Logistics
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -23 865 €
Kapitał 1 217 852 €
Kapitał własny 1 209 778 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 02
Date of updating data: 19.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,254,400
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,232,703
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,232,703
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 37,044
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,195,659
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,697
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,237
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,237
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,460
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,460
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,254,400
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,217,046
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,375,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,375,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 125,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,351
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,351
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -260,440
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -260,440
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,865
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,941
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 928
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 30,037
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,413
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,413
Date of updating data: 19.10.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,807
D. Usług (účtová grupa 51) 13,890
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,917
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,807
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -13,890
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 98
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 37
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 37
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -98
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,905
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,865
Date of updating data: 19.10.2016
Date of updating data: 19.10.2016