Utwórz fakturę

Plastcom - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Plastcom
PIN 17318378
TIN 2020294078
Numer VAT SK2020294078
Data utworzenia 03 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Plastcom
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 501 728 €
Zysk 108 742 €
Kapitał 3 354 657 €
Kapitał własny 401 233 €
Dane kontaktowe
E-mail office@plastcom.sk
witryna internetowa http://www.plastcom.sk
Telefon(y) +421244259160, +421244372470, +421244259223, +421244452860, +421244460509
Nr(y) faksu 0244259223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,833,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 976,314
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 16,652
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 16,652
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 959,662
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 83,434
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 77,217
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 788,563
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,448
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,840,052
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,240,236
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 698,982
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 29,444
3. Produkty (123) - /194/ 511,810
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 90,772
8. Podatek odroczony należności (481A) 90,772
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 499,220
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 458,612
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 458,612
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,024
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 584
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,824
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,330
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,494
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,042
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,042
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,833,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 509,975
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 183,593
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,104,095
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -920,502
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 108,742
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,314,838
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 96,663
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 96,663
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,325,904
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 557,599
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 557,599
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 510,882
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 63,361
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 40,681
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,819
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 139,562
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 42,199
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 42,199
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 850,072
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,595
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 8,595
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,361,669
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,501,728
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 12,132,016
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,630
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -19,589
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,159,786
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 148,884
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,001
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,184,898
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,847,534
D. Usług (účtová grupa 51) 1,404,593
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,480,648
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,071,724
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 373,868
4. Koszty społeczne (527, 528) 35,056
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,804
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 245,814
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 245,814
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 143,757
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 218
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,530
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 316,830
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,021,716
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 138
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 169,797
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 131,313
2. Pozostałe koszty (562A) 131,313
O. Walutowe straty (563) 2,278
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36,206
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -169,659
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 147,171
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 38,429
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,641
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 34,788
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 108,742
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318378 TIN: 2020294078 Numer VAT: SK2020294078
 • Zarejestrowana siedziba: Plastcom, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 11.02.1993
  Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 11.02.1993
  Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13 02.12.1995
  Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17 02.12.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Kabát 52 000 € (26%) Charkovská 10 Bratislava 841 07
  Ing. Juraj Horňák 52 000 € (26%) Dunajská 15/A Bratislava 811 08
  Ing. Jurík Ľudovít 48 000 € (24%) 235 Hrušovany 956 13
  Ing. Rút Somorčíková 48 000 € (24%) 372 Cabaj 951 17
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 11.02.1993
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   12.09.2007Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   11.09.2007Zrušené sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   12.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.02.1993
   11.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   08.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastov
   11.11.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13 Vznik funkcie: 02.12.1995
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17 Vznik funkcie: 02.12.1995
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.02.1993
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   28.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Ing. Juraj Horňák Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   27.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   12.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   11.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   10.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   30.01.1996Nové obchodné meno:
   Plastcom, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 13 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02
   Ing. Jurík Ľudovít 235 Hrušovany 956 13
   Ing. Rút Somorčíková 372 Cabaj 951 17
   29.01.1996Zrušené obchodné meno:
   PF International, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   V Zahradách 22 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   22.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   21.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   Ing. Juraj Horňák Jermenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš Liptovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   22.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   PF International, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   V Zahradách 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   zriaďovanie a prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing Pavol Fitko K. Zetkinovej 77 Bratislava
   Ing. Juraj Horňák Jermenkova 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorská 42 Bratislava
   Ing. Ján Mikloš Liptovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia