Utwórz fakturę

PlusComp - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PlusComp
PIN 17318483
TIN 2020294133
Numer VAT SK2020294133
Data utworzenia 27 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PlusComp
Dúbravská cesta 9
84531
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 72 545 €
Zysk -802 €
Kapitał 22 344 €
Kapitał własny 14 509 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254777415, 0903434360
Telefon(y) kom. 0903434360
Nr(y) faksu 0254777415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,527
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,867
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,183
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,183
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,183
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,684
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,733
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,951
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 660
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,527
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,709
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,876
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,876
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -802
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,818
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 110
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 110
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,708
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,526
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,846
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,158
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 72,545
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 72,545
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,009
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 71,536
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,240
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 855
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,728
D. Usług (účtová grupa 51) 13,206
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,291
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,716
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,703
4. Koszty społeczne (527, 528) 872
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 55,756
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 149
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 149
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -147
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 158
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -802
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318483 TIN: 2020294133 Numer VAT: SK2020294133
 • Zarejestrowana siedziba: PlusComp, Dúbravská cesta 9, 84531, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 02.12.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Ladislav Horka 6 639 € (100%) Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 845 31
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.12.1992
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   11.06.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   04.08.1998Nové sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   03.08.1998Zrušené sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   19.10.1995Nové sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   28.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti softwaru
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu (koncesiu)
   montáž, opravy a servis výpočtovej a kancelárskej techniky
   vedenie účtovnej evidencie
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   27.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   24.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   23.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   PlusComp spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia