Utwórz fakturę

Cestovná kancelária RUEFA CS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Cestovná kancelária RUEFA CS
PIN 17318513
TIN 2020298181
Numer VAT SK2020298181
Data utworzenia 06 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Cestovná kancelária RUEFA CS
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 977 933 €
Zysk -122 738 €
Kapitał 656 984 €
Kapitał własny -1 166 789 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911010151, +421903501151
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 795,912
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,729
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,586
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,586
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,143
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,143
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 381,967
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 52,051
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 51,982
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,982
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 69
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 246,109
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 218,852
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,852
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,257
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 83,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,537
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 64,270
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 395,216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 395,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 795,912
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,289,526
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 34,025
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 34,025
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 62,790
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 15,344
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 11,922
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,422
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,278,947
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,278,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -122,738
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,741,708
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 202
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,725,121
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,020,508
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,508
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 659,278
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,822
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,201
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,312
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,385
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,385
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 343,730
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 343,730
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,968,755
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,977,933
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,968,755
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,178
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,076,418
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,892
D. Usług (účtová grupa 51) 9,587,462
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 433,944
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 312,400
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 106,858
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,686
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 514
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,991
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,991
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,615
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -98,485
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 334,401
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 136
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,505
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 106
2. Pozostałe koszty (562A) 106
O. Walutowe straty (563) 2,262
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,137
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,369
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -119,854
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -122,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318513 TIN: 2020298181 Numer VAT: SK2020298181
 • Zarejestrowana siedziba: Cestovná kancelária RUEFA CS, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Erdössyová Jamnického 3 Bratislava 841 05 21.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AUGLISS LIMITED 34 025 € (100%) Nikózia 2012 Cyperská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Mária Erdössyová Jamnického 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.05.2015
   28.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktória Bieliková Gerlachovská 5 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 15.02.2013
   05.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktória Bieliková Gerlachovská 5 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 15.02.2013
   04.03.2013Zrušeny predmety činnosti:
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava Vznik funkcie: 06.06.1991
   31.07.2012Noví spoločníci:
   AUGLISS LIMITED Akropoleos 59-61, SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102 Nikózia 2012 Cyperská republika
   30.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Verkehrsbüro- Ruefa Reisen GmbH Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava 900 31
   04.12.2007Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   03.12.2007Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   24.01.2007Noví spoločníci:
   Verkehrsbüro- Ruefa Reisen GmbH Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   23.01.2007Zrušeny spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   07.06.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zastupiteľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   predaj leteckých prepravných služieb
   zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
   Noví spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Dresdner Strasse 81-85 Viedeň 1200 Rakúsko
   06.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
   Zmenárenská činnosť.
   Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanteľská a zastupiteľská činnosť.
   Predaj leteckých prepravných služieb.
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Mariahilfer Strasse 120 Viedeň 1070 Rakúsko
   19.05.2005Noví spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava 900 31
   18.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   29.01.2005Noví spoločníci:
   RUEFA REISEN AG Mariahilfer Strasse 120 Viedeň 1070 Rakúsko
   28.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Mariahilferstrasse 120 Wien Rakúsko
   06.06.2003Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava Vznik funkcie: 06.06.1991
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   25.05.1999Nové predmety činnosti:
   Predaj leteckých prepravných služieb.
   04.02.1999Noví spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Mariahilferstrasse 120 Wien Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Fleischmarkt 1 Wien Rakúsko
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
   Zmenárenská činnosť.
   Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vrátane zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanteľská a zastupiteľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poriadanie zájazdov všetkého druhu
   b/ sprostredkovanie ciest všetkého druhu
   c/ predaj cestovných lístkov domácich a zahraničných dopravných podnikov všetkého druhu, ako aj leteniek všetkých leteckých liniek sveta
   d/ sprostredkovanie cestovných poistiek všetkého druhu
   e/ sprostredkovanie vozidiel, hotelov, prázdninových pobytov, lodí a podobných turistických služieb
   f/ predaj vstupeniek na kultúrne, športové a ľudové podujatia
   g/ zriaďovanie, záskavanie, prenájom a vedenie iných podnikov zo všetkých turistických a gastronomických oblastí
   h/ obchod, dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu.
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.06.1991Nové obchodné meno:
   Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poriadanie zájazdov všetkého druhu
   b/ sprostredkovanie ciest všetkého druhu
   c/ predaj cestovných lístkov domácich a zahraničných dopravných podnikov všetkého druhu, ako aj leteniek všetkých leteckých liniek sveta
   d/ sprostredkovanie cestovných poistiek všetkého druhu
   e/ sprostredkovanie vozidiel, hotelov, prázdninových pobytov, lodí a podobných turistických služieb
   f/ predaj vstupeniek na kultúrne, športové a ľudové podujatia
   g/ zriaďovanie, záskavanie, prenájom a vedenie iných podnikov zo všetkých turistických a gastronomických oblastí
   h/ obchod, dovoz a vývoz tovarov všetkého druhu.
   Noví spoločníci:
   Reisebüro RUEFA, GesmbH Fleischmarkt 1 Wien Rakúsko
   Anna Vargová Záhumenská 57 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia