Utwórz fakturę

MICROTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MICROTECH
PIN 17318602
TIN 2020849567
Numer VAT SK2020849567
Data utworzenia 05 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MICROTECH
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Zysk -77 688 €
Kapitał 2 916 410 €
Kapitał własny 276 984 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258318365
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,027,120
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,027,120
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,931,379
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,825,984
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 105,275
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,958,499
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 199,295
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 613,822
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 613,822
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -337,503
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -77,688
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,759,204
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,057,435
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 700,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,769
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 329
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 18,938
C. Usług (účtová grupa 51) 14,544
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,394
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,938
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -14,544
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 36,356
X. Interesu dochód (662) 36,356
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 94,145
M. Koszty oprocentowania (562) 91,225
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,920
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -57,789
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -76,727
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -77,688
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318602 TIN: 2020849567 Numer VAT: SK2020849567
 • Zarejestrowana siedziba: MICROTECH, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02 29.05.2006
  Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01 29.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  CEH INVESTMENT LIMITED 613 822 € (100%) Limassol 4533 Cyprus
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.09.2014Noví spoločníci:
   CEH INVESTMENT LIMITED Amathountas, 202, MARINA GARDENS BLOCK A, Flatt/Office 5 Parekklisia Limassol 4533 Cyprus
   09.09.2014Zrušeny spoločníci:
   CEROMA HOLDINGS LIMITED Gr. Xenopoulou 17 Limassol 3106 Cyprus
   07.10.2008Noví spoločníci:
   CEROMA HOLDINGS LIMITED Gr. Xenopoulou 17 Limassol 3106 Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Petros G. Economides Manis 3 Yermasoyia, Limassol 4044 Cyprus Vznik funkcie: 16.09.2008
   06.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02
   Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01
   27.07.2007Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   26.07.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 73/a Bratislava 821 05
   03.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73/a Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02
   Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Guman Trnavská 50/a Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.05.2006
   Mgr. Ján Kridla Ambrova 29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.05.2006
   02.06.2006Zrušené sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíková Š. Králika 27 Bratislava
   18.06.2003Noví spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   17.06.2003Zrušeny spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   28.03.2002Noví spoločníci:
   MSS-Management Service System, spol. s r.o. IČO: 31 328 181 Štefánikova 12 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Štefík Š. Králika 27 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Dubnická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíková Š. Králika 27 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíkova Homolova 4 Bratislava
   22.06.1994Nové sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava 811 05
   21.06.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   23.03.1993Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorov.
   Automatizované spracovanie dát.
   Reklamné a propagačné činnosti, marketing.
   Nákup a predaj nehnuteľností.
   Poradenstvo vo výpočtovej technike, komuničanej, kancelárskej technike.
   Leasing priemyselného tovaru.
   Inžinierska činnosť, montáž, opravy, výpočtovej a kancelárskej techniky.
   Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michaela Nedbalová Dubnická 2 Bratislava
   Ing. Mária Štefíkova Homolova 4 Bratislava
   22.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchodná činnosť výrobkov a služieb, ich dovoz a vývoz, s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   b/ obchodná, výrobná, zákazková, obstarávateľská a sprostredkovatelská činnosť v oblasti informačnej, meracej, regulačnej kancelárskej, spotrebnej techniky a softwarových produktov
   c/ návrh, projektovanie, realizácia, inštalácia a servis počítačových sietí
   d/ servisné a technické služby
   e/ sprostredkovanie a realizácia obchodných vzťahov
   f/ analýza a navrhovanie systémov riadenia
   g/ podieľnícka, finančná, konzultačná a poradenská činnosť
   h/ marketingová a reklamná činnosť
   i/ leasing a prenájom zriadení
   j/ prevádzka obchodných zariadení
   k/ školiaca a rekvalifikačná činnosť
   l/ prevádzka a sprostredkovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   m/ prevádzka športových a rekreačných zariadení
   n/ obchodno-právne služby
   o/ navrhovanie a zariaďovanie pracovísk
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MICROTECH, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   08.12.1992Zrušené obchodné meno:
   MSS - HABATEC, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   fy. HABATEC Brahmsweg 33 Gersdorf -oberlisse Rakúsko
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Boris Patkoš Vígľašská 27 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   05.06.1991Nové obchodné meno:
   MSS - HABATEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchodná činnosť výrobkov a služieb, ich dovoz a vývoz, s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   b/ obchodná, výrobná, zákazková, obstarávateľská a sprostredkovatelská činnosť v oblasti informačnej, meracej, regulačnej kancelárskej, spotrebnej techniky a softwarových produktov
   c/ návrh, projektovanie, realizácia, inštalácia a servis počítačových sietí
   d/ servisné a technické služby
   e/ sprostredkovanie a realizácia obchodných vzťahov
   f/ analýza a navrhovanie systémov riadenia
   g/ podieľnícka, finančná, konzultačná a poradenská činnosť
   h/ marketingová a reklamná činnosť
   i/ leasing a prenájom zriadení
   j/ prevádzka obchodných zariadení
   k/ školiaca a rekvalifikačná činnosť
   l/ prevádzka a sprostredkovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   m/ prevádzka športových a rekreačných zariadení
   n/ obchodno-právne služby
   o/ navrhovanie a zariaďovanie pracovísk
   Noví spoločníci:
   fy. HABATEC Brahmsweg 33 Gersdorf -oberlisse Rakúsko
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava
   Ing. Boris Patkoš Vígľašská 27 Bratislava
   Ing. Štefan Štefík Homolova 4 Bratislava
   Ing. Stanislav Žarnovičan Vranovská 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia