Utwórz fakturę

MARCOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MARCOM
PIN 17318629
TIN 2020933211
Numer VAT SK2020933211
Data utworzenia 18 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARCOM
Moldavská cesta 8/A
04011
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 363 075 €
Zysk 10 982 €
Kapitał 491 991 €
Kapitał własny 17 085 €
Dane kontaktowe
E-mail surgentova.maria@drmax.sk
Telefon(y) 0552813204
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 288,731
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,281
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 62,553
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 62,086
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 467
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,728
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,700
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,678
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 214,225
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,154
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 67,154
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,881
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,881
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 140,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 119,660
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,340
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,320
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 18,728
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,261
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 943
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,598
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,598
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,225
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 96
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,129
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 288,731
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,009
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,387
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,387
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,982
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 697
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 697
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 258,899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 248,382
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,695
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,687
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,693
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,444
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,896
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,126
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,176
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,950
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 361,723
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 363,075
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 358,739
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,985
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 357,730
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 283,693
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,100
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 223
D. Usług (účtová grupa 51) 23,857
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 37,700
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,799
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,622
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,279
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,315
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,342
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,342
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,345
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 46,851
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,137
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,137
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 7,137
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 549
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 549
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,588
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,933
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 951
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,832
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,982
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015
 • PIN :17318629 TIN: 2020933211 Numer VAT: SK2020933211
 • Zarejestrowana siedziba: MARCOM, Moldavská cesta 8/A, 04011, Košice
 • Data utworzenia: 18 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Tomáš Slechan Přemyslovská 2018/27 Praha - Vinohrady 130 00 Česká republika 01.01.2013
  Ing. Marián Hodák Ľanová 3171/68 Chorvátsky Grob 900 25 01.01.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DOMOV ZDRAVIA, a.s. 6 640 € (100%) Košice 040 11
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2015Noví spoločníci:
   DOMOV ZDRAVIA, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   02.10.2014Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   31.01.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Tomáš Slechan Přemyslovská 2018/27 Praha - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   Ing. Marián Hodák Ľanová 3171/68 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.01.2013
   16.10.2010Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   26.03.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
   05.06.1998Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   marketing
   organizovanie seminárov, sympózií, vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov
   tovarový leasing
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   MARCOM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným