Utwórz fakturę

SOFTWARE PARTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOFTWARE PARTNER
PIN 17318645
TIN 2020295508
Numer VAT SK2020295508
Data utworzenia 01 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOFTWARE PARTNER
Pluhová 55
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 351 428 €
Zysk 36 349 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244644084, 0244644085, 0244645201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 574,011
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 175,783
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 175,783
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 143,142
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,641
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 394,833
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66,764
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 66,764
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 183,288
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 183,288
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,288
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 144,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 141,862
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,395
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,508
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,887
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 574,011
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,346
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 50,693
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,693
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,349
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,665
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 93,514
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 195
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 93,319
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 25,980
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 350,387
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 282,154
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,154
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,396
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,853
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,316
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,837
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,831
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,784
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,351,434
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,351,428
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,077,516
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 193,606
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,306
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,278,996
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,786,171
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,244
D. Usług (účtová grupa 51) 189,461
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 215,300
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 154,942
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,204
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,154
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,276
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,668
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,668
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,405
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,471
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 72,432
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 267,246
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,836
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,138
2. Pozostałe koszty (562A) 13,138
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,684
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,830
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,602
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,253
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,253
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,349
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015