Utwórz fakturę

CUREL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CUREL
PIN 17318785
TIN 2020291911
Numer VAT SK2020291911
Data utworzenia 02 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CUREL
Tomášikova 24
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 910 781 €
Zysk 232 326 €
Dane kontaktowe
E-mail curel@curel.sk
witryna internetowa http://www.curel-velkoobchod-kvetov.sk;http://www.curel.sk
Telefon(y) +421220909780
Nr(y) faksu 0243423851, 0248205139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,419,756
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,140,548
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,208
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 13,208
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,127,340
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 245,209
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,373,184
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 485,447
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 23,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,505
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 359,951
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,553
4. Zwierzęta (124) - /195/ 10
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 358,388
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,056
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,056
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,056
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 302,768
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 297,346
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 297,346
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,041
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,381
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 591,730
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 586,811
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,703
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,419,756
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,883,745
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,432,339
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,432,339
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 232,326
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,967
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73,731
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 72
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 72
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 911
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 72,748
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 431,013
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 287,109
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,109
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,638
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,152
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,952
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,815
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,653
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,223
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,223
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 44
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 44
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,910,781
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,267,220
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,310
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 502,616
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 69,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,135
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,583,615
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,598,262
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 357,273
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,735
D. Usług (účtová grupa 51) 405,360
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 682,343
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 482,843
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 175,205
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,295
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,039
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 338,610
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 338,610
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 94,181
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,201
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,611
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 327,166
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,425,516
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 232
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 232
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 232
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,066
O. Walutowe straty (563) 39
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,027
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,834
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 317,332
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 85,006
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 95,661
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,655
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 232,326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318785 TIN: 2020291911 Numer VAT: SK2020291911
 • Zarejestrowana siedziba: CUREL, Tomášikova 24, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01 04.06.1993
  Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03 29.09.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Genčík 133 440 € (67%) Ôsma 3 Bratislava 831 01
  Branislav Genčík 65 724 € (33%) Lubinská 10 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.01.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   14.10.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Genčík Lubinská 10 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.09.2005
   13.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   05.01.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, prenájmu a predaja nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.06.1993
   04.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   11.03.2002Nové obchodné meno:
   CUREL, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   10.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ZUREL, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   09.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Genčík Ôsma 3 Bratislava 831 01
   08.10.2001Zrušeny spoločníci:
   S.ZUREL & CO B.V. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   S.ZUREL & CO B.V. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   19.11.1997Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   nákladná cestná doprava
   21.03.1994Nové sidlo:
   Tomášikova 24 Bratislava 821 01
   20.03.1994Zrušené sidlo:
   Ľadová 2 Bratislava 811 05
   12.01.1994Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   11.01.1994Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   03.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   d/ obchod so záhradníckymi výpestkami, materiálmi, polotovarmi, strojmi a špeciálnymi zariadeniami pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
   c/ špeciálna autodoprava
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť, marketing
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1992Nové sidlo:
   Ľadová 2 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Ing. Ján Genčík Buková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1991Nové obchodné meno:
   ZUREL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   d/ obchod so záhradníckymi výpestkami, materiálmi, polotovarmi, strojmi a špeciálnymi zariadeniami pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo.
   c/ špeciálna autodoprava
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť, marketing
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Noví spoločníci:
   ZUREL and Co. P.O.Box 1050 1430 Bb Aalsmeer Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia