Utwórz fakturę

COMERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMERT
PIN 17318793
TIN 2020334943
Numer VAT SK2020334943
Data utworzenia 18 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMERT
Daxnerovo námestie 2
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 283 582 €
Zysk -9 355 €
Kapitał 54 899 €
Kapitał własny 4 970 €
Dane kontaktowe
E-mail comert@comert.sk
Telefon(y) 0905283839, 0252965286
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,015
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 27,890
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,508
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,835
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,828
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,459
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 47,850
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,383
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 11,620
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 11,620
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,162
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,810
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,355
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,233
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 213
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 50,445
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,548
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 498
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,526
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,873
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,575
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 283,582
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 266,855
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 13,734
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,700
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 291,748
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 242,606
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,292
C. Usług (účtová grupa 51) 19,676
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,796
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,422
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,444
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,512
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,166
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,015
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,189
M. Koszty oprocentowania (562) 232
N. Walutowe straty (563) 36
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 921
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,189
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,355
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,355
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318793 TIN: 2020334943 Numer VAT: SK2020334943
 • Zarejestrowana siedziba: COMERT, Daxnerovo námestie 2, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 23.08.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Marušinec 11 620 € (100%) Štetinova 5 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.01.2014Nové sidlo:
   Daxnerovo námestie 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   29.01.2014Zrušené sidlo:
   Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, kúpa a predaj reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   zhotovenie www stránok a ich následná aktualizácia
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reprografické práce
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Noví spoločníci:
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   18.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   COMERT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky
   poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti informatiky
   laesing v uvedených oblastiach
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   01.08.1995Zrušené obchodné meno:
   COMERT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software
   b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky
   c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom
   d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru
   f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Dzurjanin Jakubovského 115 Bratislava
   Ľubica Lániková Nová 1247 Kúty
   Ing. Ladislav Magdolén Bernolákova 408 Chynorany
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Dušan Hanic Ettenhauserstrasse 58 Wetzikon 8620 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.1991Nové obchodné meno:
   COMERT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software
   b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky
   c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom
   d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru
   f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Dzurjanin Jakubovského 115 Bratislava
   Ľubica Lániková Nová 1247 Kúty
   Ing. Ladislav Magdolén Bernolákova 408 Chynorany
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Dušan Hanic Ettenhauserstrasse 58 Wetzikon 8620 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia