Utwórz fakturę

BOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BOS
PIN 17318912
TIN 2020297840
Numer VAT SK2020297840
Data utworzenia 12 czerwiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BOS
Gorkého 10
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 804 €
Zysk 11 823 €
Kapitał 115 109 €
Kapitał własny 64 839 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252965169
Nr(y) faksu 0252926577
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 141,707
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 141,314
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 124,693
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 124,693
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,753
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,691
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,691
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 62
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,868
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 967
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 901
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 393
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 393
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 141,707
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,662
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,288
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,288
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,049
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,823
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,045
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 37,816
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 37,550
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 266
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,229
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,854
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,854
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 64
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,475
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,620
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,804
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,497
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 123
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,184
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,623
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,520
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,316
D. Usług (účtová grupa 51) 14,339
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,547
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,639
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,288
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,620
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 264
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,181
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -12,555
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 346
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 346
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -346
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,012
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,012
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318912 TIN: 2020297840 Numer VAT: SK2020297840
 • Zarejestrowana siedziba: BOS, Gorkého 10, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08 12.06.1991
  Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava 12.06.1991
  JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava 13.03.1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.04.2015Nové sidlo:
   Gorkého 10 Bratislava 811 01
   16.04.2015Zrušené sidlo:
   P.O. BOX 49, Dunajska 38 Bratislava 810 00
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 12.06.1991
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1991
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.1997
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamil Beresecký Kamenná 22 Nitra
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Chmelnického 2 Nitra
   02.11.1994Nové sidlo:
   P.O. BOX 49, Dunajska 38 Bratislava 810 00
   01.11.1994Zrušené sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 08
   06.11.1992Nové sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   leasing a prenájom tovaru dlhodobej spotreby
   poradenská a kozultačná činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Kamil Beresecký Kamenná 22 Nitra
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   05.11.1992Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s výnimkou ve- cí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby pre obyvateľstvo a organizácie
   poradenská a konzultačná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, CSc. - člen Fučíkova 21 Bratislava
   Kamil Zifčák Novomesského 5 Pezinok
   12.06.1991Nové obchodné meno:
   BOS, a. s.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s výnimkou ve- cí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby pre obyvateľstvo a organizácie
   poradenská a konzultačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, CSc. - člen Fučíkova 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Chmelnického 2 Nitra
   Kamil Zifčák Novomesského 5 Pezinok