Utwórz fakturę

ZELENÁ LÍNIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZELENÁ LÍNIA
PIN 17319188
TIN 2020332226
Numer VAT SK2020332226
Data utworzenia 10 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZELENÁ LÍNIA
Planckova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 987 €
Zysk 3 029 €
Kapitał 22 774 €
Kapitał własny 20 205 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263452668
Telefon(y) kom. +421903139244, +421903255803
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 41,658
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,025
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,025
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,025
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,112
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 837
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 309
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 335
3. Produkty (123) - /194/ 193
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,009
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,942
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,942
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 55
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,266
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 199
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,067
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 521
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 41,658
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 80
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 256
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 256
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -49
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,833
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,882
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,401
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 73
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,328
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 375
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 375
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,600
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 23
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 23
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,987
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,987
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,919
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,343
D. Usług (účtová grupa 51) 1,705
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 593
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,232
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,046
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,068
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,939
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,989
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,029
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319188 TIN: 2020332226 Numer VAT: SK2020332226
 • Zarejestrowana siedziba: ZELENÁ LÍNIA, Planckova 4, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava 03.08.1994
  Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01 27.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vojtech Kabáth 9 959 € (50%) Planckova 4 Bratislava
  Ing. Estera Kabáthová 9 959 € (50%) Planckova 4 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.11.2007
   02.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edmund Dandár 240 Zemplínske Hradište
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Raková 5 Limbach
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   Mgr.art Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : 15 Hrubý Šúr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   02.07.2004Nové sidlo:
   Planckova 4 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Mgr.art Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : 15 Hrubý Šúr
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   29.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Edmund Dandár 240 Zemplínske Hradište
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   28.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Björn Kierulf Palárikova 23 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   03.08.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Raková 5 Limbach
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava
   Björn Kierulf Palárikova 23 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   02.08.1994Zrušené sidlo:
   Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie organizačných, poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstarávacích a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahraničiu zahranično-hospodárske služby
   Nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, keramiky, skla, kože a výrobkov z kože, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt materiálov a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, vrátane veľko a maloobchodnej činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   nákup, predaj a výroba výrobkov spotrebnej elektroniky a elektronických výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Černého 27 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jáma Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.07.1991Nové obchodné meno:
   ZELENÁ LÍNIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie organizačných, poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstarávacích a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahraničiu zahranično-hospodárske služby
   Nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, keramiky, skla, kože a výrobkov z kože, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt materiálov a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, vrátane veľko a maloobchodnej činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   nákup, predaj a výroba výrobkov spotrebnej elektroniky a elektronických výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Černého 27 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jáma Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia