Utwórz fakturę

MIGISTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy MIGISTAV
Stan Zniszczono
PIN 17319790
TIN 2020296905
Numer VAT SK2020296905
Data utworzenia 29 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MIGISTAV
Močiarna 2081
04951
Brzotín
Financial information
Sprzedaż i dochody 990 298 €
Zysk 5 632 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 147,037
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 147,037
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 146,307
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 146,307
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,307
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 730
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 730
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 147,037
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,897
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 626
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 626
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,632
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,140
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 134,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,626
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,626
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 117,000
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 999
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,515
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 990,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 990,298
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 990,298
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 981,786
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,651
D. Usług (účtová grupa 51) 975,287
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,848
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,125
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 723
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,512
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,360
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,512
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,632
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :17319790 TIN: 2020296905 Numer VAT: SK2020296905
 • Zarejestrowana siedziba: MIGISTAV, Močiarna 2081, 04951, Brzotín
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2015Zrušené obchodné meno:
   MIGISTAV s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Močiarna 2081 Brzotín 049 51
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   MIGISTAV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Močiarna 2081 Brzotín 049 51
   29.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným