Utwórz fakturę

AMON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMON
PIN 17319838
TIN 2020803422
Numer VAT SK2020803422
Data utworzenia 08 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMON
Špitálska 31
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 161 912 €
Zysk -34 269 €
Dane kontaktowe
E-mail klacanova@centrum.sk
Telefon(y) 0415589038, 0917100007, 0907813395
Telefon(y) kom. 0907813395
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 87,676
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,765
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 70,765
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,701
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,064
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,922
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,163
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,148
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,015
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 469
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 316
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 153
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,290
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,871
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,419
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,989
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 404
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,585
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 87,676
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,136
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 97,766
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,269
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,540
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,217
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,848
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,369
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,660
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,458
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,458
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,232
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,260
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,710
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 663
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 663
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 161,800
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 161,912
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 28,762
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 133,038
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 112
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 193,595
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,174
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 77,086
D. Usług (účtová grupa 51) 42,727
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,661
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,026
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,515
4. Koszty społeczne (527, 528) 120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,701
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,593
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,593
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,653
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -31,683
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,813
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,626
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 742
2. Pozostałe koszty (562A) 742
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 884
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,626
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -33,309
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -34,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319838 TIN: 2020803422 Numer VAT: SK2020803422
 • Zarejestrowana siedziba: AMON, Špitálska 31, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53 18.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Keblúšek 6 639 € (100%) Petrovice 211 Petrovice 013 53
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.2006Noví spoločníci:
   Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53 Vznik funkcie: 18.01.2006
   14.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   25.11.1996Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   20.09.1994Nové sidlo:
   Špitálska 31 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   19.09.1994Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie, import, export a tranzit so všetkými druhmi tovaru, zvlášť potravinárskeho a priemyselného sortimentu v obchodnom a neobchodnom balení
   technickými a technologickými zariadeniami pre reštauračné a ubytovacie činnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a obchodná činnosť
   prevzatie obchodných zastupiteľstiev (obchodná agentúra),nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností a budov, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovanie týchto účelov tak ako je nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti s výnimkou
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1991Nové obchodné meno:
   AMON, spol.s.r.o.,
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie, import, export a tranzit so všetkými druhmi tovaru, zvlášť potravinárskeho a priemyselného sortimentu v obchodnom a neobchodnom balení
   technickými a technologickými zariadeniami pre reštauračné a ubytovacie činnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a obchodná činnosť
   prevzatie obchodných zastupiteľstiev (obchodná agentúra),nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností a budov, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovanie týchto účelov tak ako je nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti s výnimkou
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia