Utwórz fakturę

VALPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VALPEX
PIN 17319897
TIN 2020291405
Data utworzenia 17 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VALPEX
Magnetova 11
83104
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Dane kontaktowe
E-mail valpex@valpex.eu
witryna internetowa http://www.valpex.eu;http://www.valpex.sk
Telefon(y) +421244250128, +421244453476, +421244454020
Nr(y) faksu 0244454020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,185
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,185
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,185
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,727
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,550
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 199
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,749
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,912
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,912
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,432
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4315671.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319897 TIN: 2020291405
 • Zarejestrowana siedziba: VALPEX, Magnetova 11, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava 06.05.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Otokár Labaš 6 639 € (100%) Záhumenná 327/6 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.04.2012Noví spoločníci:
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava 851 10
   26.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava
   23.04.2009Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 831 04
   22.04.2009Zrušené sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   06.05.1999Noví spoločníci:
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava
   05.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Otakar Labaš Ševčenkova 16 Bratislava
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Otokar Labaš
   14.12.1992Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie a obstarávateľské služby v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Otokar Labaš
   13.12.1992Zrušené sidlo:
   Októbrove nám. 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie a predaj výrobkov z dreva, kovov a plastov úžitkového charakteru
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo všetkých sortimentoch tovarov
   sprostredkovateľské a obstarávateľské služby
   nákup a predaj auto-moto tovarov
   stavebno-montážna činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1991Nové obchodné meno:
   VALPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Októbrove nám. 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie a predaj výrobkov z dreva, kovov a plastov úžitkového charakteru
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo všetkých sortimentoch tovarov
   sprostredkovateľské a obstarávateľské služby
   nákup a predaj auto-moto tovarov
   stavebno-montážna činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Otakar Labaš Ševčenkova 16 Bratislava
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia