Utwórz fakturę

HQT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HQT
PIN 17320224
TIN 2020344832
Numer VAT SK2020344832
Data utworzenia 01 lipiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HQT
Pieskovcova 53
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 335 €
Zysk 24 958 €
Dane kontaktowe
E-mail julia.melkusova@gmail.com
Telefon(y) 0903410546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 238,998
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 33
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 238,822
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 238,998
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 220,082
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 49,800
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 49,800
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,370
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 133,954
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,958
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,916
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,839
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,577
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 466
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,318
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,793
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 73,335
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 73,335
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 41,059
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 15,801
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 165
C. Usług (účtová grupa 51) 12,761
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,244
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 32,276
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 44,608
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 280
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 280
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -279
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 31,997
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,039
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 24,958
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320224 TIN: 2020344832 Numer VAT: SK2020344832
 • Zarejestrowana siedziba: HQT, Pieskovcova 53, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Juraj Zagiba predseda Lachová 39 Bratislava 02.08.2000
  Ing. Júlia Melkusová člen Pieskovcova 53 Bratislava 02.08.2000
  Matej Zagiba člen Štadlerovo nám. 1 Banská Bystrica 02.08.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2000Nové obchodné meno:
   HQT, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Juraj Zagiba - predseda Lachová 39 Bratislava
   Ing. Júlia Melkusová - člen Pieskovcova 53 Bratislava
   Matej Zagiba - člen Štadlerovo nám. 1 Banská Bystrica
   01.08.2000Zrušené obchodné meno:
   HQT, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Peter Melkus Pieskovcova 63 Bratislava
   Ing.Ivan Salva Krajniakova 16 Bratislava
   JUDr.Juraj Zagiba Lachova 39 Bratislava
   12.07.1993Nové sidlo:
   Pieskovcova 53 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   výroba stavebných prvkov a dielov z betónu
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, zákaziek a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   11.07.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je vykonávanie stavebných inžinierských činnosti, výroba stavebných látok a dielov obchodovanie s nimi, sprostredkovateľská činnosť a zahraničnoobchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   HQT, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je vykonávanie stavebných inžinierských činnosti, výroba stavebných látok a dielov obchodovanie s nimi, sprostredkovateľská činnosť a zahraničnoobchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Peter Melkus Pieskovcova 63 Bratislava
   Ing.Ivan Salva Krajniakova 16 Bratislava
   JUDr.Juraj Zagiba Lachova 39 Bratislava