Utwórz fakturę

BALON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BALON
PIN 17320488
TIN 2020919813
Data utworzenia 29 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BALON
Priehradná 24/B
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 300 €
Zysk 2 157 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903651638
Telefon(y) kom. +421903651638, +421911466603, 0903651638, 0911466603, 0911466614
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 251,053
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 125,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 125,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 125,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 126,053
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 114,686
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 114,686
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,686
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,367
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,044
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,323
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 251,053
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,389
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -407
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,405
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,812
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,157
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,664
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,663
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 240,259
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,259
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,548
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 152
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 86
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,465
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 130
D. Usług (účtová grupa 51) 2,086
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 239
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 176
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 62
4. Koszty społeczne (527, 528) 1
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,835
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,084
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 70
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -70
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,765
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 608
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 608
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,157
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266476.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320488 TIN: 2020919813
 • Zarejestrowana siedziba: BALON, Priehradná 24/B, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava 821 07 23.05.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Marián Andraščík 6 639 € (100%) Priehradná 24/B Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.12.2014Nové predmety činnosti:
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   01.10.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.2013Nové predmety činnosti:
   poradenstvo pri verejnom obstaravaní
   verejné obstarávanie
   15.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   27.07.2006Noví spoločníci:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   26.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Július Berith M. Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.12.2005Nové sidlo:
   Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.05.2000
   12.12.2005Zrušené sidlo:
   Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava 811 06
   03.08.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vývoj, implementácia a predaj počítačových informačných systémov
   vývoj a spracovávanie WWW stránok
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Július Berith M. Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava 811 06
   02.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Vanda Berithová M.Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Patrícia Burgerová 301 Veľké Blahovo 930 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Viskup Moldavská 4 Bratislava 821 03
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   BALON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Vanda Berithová M.Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Patrícia Burgerová 301 Veľké Blahovo 930 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Viskup Moldavská 4 Bratislava 821 03
   15.05.1997Zrušené obchodné meno:
   BALON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Považanova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a jeho sprostredkovanie
   dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie
   poskytovanie konzultačných a informačných služieb
   sprostredkovanie obchodných kontaktov
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Červenej armády 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Pešková Považanova 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Tomša Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Roland Toth Febr.víťazstva 1 Tlmače
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.07.1991Nové obchodné meno:
   BALON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Považanova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a jeho sprostredkovanie
   dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie
   poskytovanie konzultačných a informačných služieb
   sprostredkovanie obchodných kontaktov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Červenej armády 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Pešková Považanova 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Tomša Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Roland Toth Febr.víťazstva 1 Tlmače
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia