Utwórz fakturę

LM, LM, GmbH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LM, LM, GmbH
PIN 17320836
TIN 2020438464
Numer VAT SK2020438464
Data utworzenia 09 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LM, LM, GmbH
Bohrova 9
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 949 €
Zysk -7 828 €
Dane kontaktowe
E-mail predajna@lmsk.sk
Telefon(y) 0243412027, 0243412028, 0911998999
Nr(y) faksu 0243412031
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,112
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,112
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,030
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,355
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,648
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,651
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,235
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 89,467
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,856
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 49,791
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 22
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -47,323
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,828
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,611
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,811
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 37,126
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,718
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 309
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 495
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,604
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 218
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 53,949
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,616
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,784
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,549
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 57,830
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 25,482
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,630
C. Usług (účtová grupa 51) 13,122
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,011
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 552
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,353
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,680
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,881
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,166
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,947
M. Koszty oprocentowania (562) 3,291
N. Walutowe straty (563) 11
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 645
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,947
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,828
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015