Utwórz fakturę

TATRACOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy TATRACOM
PIN 17320895
TIN 2020324845
Numer VAT SK2020324845
Data utworzenia 11 lipiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TATRACOM
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 001 €
Zysk 8 821 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253416014, +421253416015
Telefon(y) kom. +421911208636
Nr(y) faksu 0253416014, 0253416015, 0253416018
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 460,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 460,135
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 142
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 171,456
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 60,717
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,856
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,883
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 631,733
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 627,625
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,716,126
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,716,126
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,097,322
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,821
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,108
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,108
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 745
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,363
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,001
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,001
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,197
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38
C. Usług (účtová grupa 51) 3,088
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -959
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,804
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,875
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 299
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 48
X. Interesu dochód (662) 251
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 147
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 147
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 152
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,956
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,135
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,821
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016