Utwórz fakturę

TATRACOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRACOM
PIN 17320895
TIN 2020324845
Numer VAT SK2020324845
Data utworzenia 11 lipiec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TATRACOM
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 126 €
Zysk 1 966 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253416014, +421253416015
Telefon(y) kom. +421911208636
Nr(y) faksu 0253416014, 0253416015, 0253416018
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 460,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 460,135
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 142
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,052
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 69,786
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 30,788
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 63,478
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 624,329
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 618,804
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,716,126
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,716,126
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,099,288
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,966
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,525
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,525
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 945
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,285
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,126
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,633
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,493
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,872
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,827
C. Usług (účtová grupa 51) 7,747
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,589
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 759
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -582
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,504
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,254
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,059
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 278
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 278
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -277
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,977
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,011
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,966
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320895 TIN: 2020324845 Numer VAT: SK2020324845
 • Zarejestrowana siedziba: TATRACOM, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 16.12.2002
  Ing. Evžen Hečko predseda kpt. Rašu 37 Bratislava 16.12.2002
  Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava 16.12.2002
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Evžen Hečko - predseda predstavenstva kpt. Rašu 37 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   23.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   25.10.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veškoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   fotografické a reprografické služby
   09.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   08.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Hečko ul. ČA 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ul. ČA 49 Bratislava
   16.12.1997Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   15.12.1997Zrušené sidlo:
   Rašu 37 Bratislava 841 01
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   01.12.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.07.1993Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   01.07.1993Zrušené sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Investorská a inžinierska činnosť.
   Realizácia stavebných prác.
   Výroba výrobkov každého druhu, vyjmuc výrobkov na výrobu ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   Podieľníctvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Prenájom a leasing.
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu vo forme maloobchodu aj veľkoobchodu včetne zahranično obchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov kde zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   11.07.1991Nové obchodné meno:
   TATRACOM, a.s.
   Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Investorská a inžinierska činnosť.
   Realizácia stavebných prác.
   Výroba výrobkov každého druhu, vyjmuc výrobkov na výrobu ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   Podieľníctvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Prenájom a leasing.
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu vo forme maloobchodu aj veľkoobchodu včetne zahranično obchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov kde zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Hečko ul. ČA 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ul. ČA 49 Bratislava