Utwórz fakturę

SLOVING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVING
PIN 17321069
TIN 2020328002
Numer VAT SK2020328002
Data utworzenia 24 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVING
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 531 598 €
Zysk 465 159 €
Kapitał 860 588 €
Kapitał własny 363 324 €
Dane kontaktowe
E-mail sloving@sloving.sk
Telefon(y) 0245244566, 0245244630, 0245640115, 0245640116, 0245640117, 0245642011, 0245642012, 0245642013
Nr(y) faksu 0245244566
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,809,842
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,416
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,416
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 54
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,362
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,684,662
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 104,658
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 104,658
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,127
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,127
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,191,740
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,190,143
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,190,143
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,597
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 387,137
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,424
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 354,713
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,764
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,764
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,809,842
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 558,906
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 56,974
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,206
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,206
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,349
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -4,349
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465,159
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,174,146
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,812
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,255
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,557
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,118,034
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 812,195
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 812,195
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 65,815
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 47,332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,606
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,237
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 49,300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 49,300
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 76,790
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 76,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,505,483
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,531,598
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,162
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,502,322
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,114
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,901,225
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,091,025
D. Usług (účtová grupa 51) 2,790,558
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 973,468
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 729,347
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 235,159
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,962
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,216
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,868
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,868
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,090
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 630,373
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,623,901
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,921
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 66
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,846
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,635
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,631
2. Pozostałe koszty (562A) 1,631
O. Walutowe straty (563) 2,238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,766
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,714
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 605,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 140,500
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 140,500
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 465,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321069 TIN: 2020328002 Numer VAT: SK2020328002
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVING, Slovnaftská 102, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05 30.09.2002
  Ing. Peter Krídl Šumavská 530/33 Bratislava 821 08 16.07.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Záhorský 9 958 € (50%) Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
  Ing. Peter Krídl 9 958 € (50%) Šumavská 530/33 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.10.2013Nové predmety činnosti:
   Projektová činnosť v zmysle §45 ods.1, písmeno a) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rozsahu oprávnenia autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
   Vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle §45 ods.1, písmeno b) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rozsahu oprávnenia autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.03.2013Nové sidlo:
   Slovnaftská 102 Bratislava 821 07
   01.03.2013Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   23.02.2008Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   vedenie účtovníctva
   administratívne a kancelárske práce
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   skladovanie
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   11.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 2879/16 Bratislava 811 05
   Ing. Peter Krídl Šumavská 530/33 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krídl Šumavská 530/33 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.07.2004
   10.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   05.02.2004Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava 825 63
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Toplianska 30 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07 Vznik funkcie: 24.09.1991 Skončenie funkcie: 14.01.2004
   11.10.2002Noví spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Záhorský Žilinská 16 Bratislava 1 811 05 Vznik funkcie: 30.09.2002
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava 2 821 07 Vznik funkcie: 24.09.1991 Skončenie funkcie: 14.01.2004
   10.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   22.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Paál P. Schuberta 48 Želiezovce
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Jozef Paál P. Schuberta 48 Želiezovce
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Company Haste St Berkly 2316 California
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   23.08.1993Nové sidlo:
   Toplianska 30 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení a uvedenie do prevádzky
   revízia a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
   montáž, opravy a revízia vyhradených plynových zariadení
   výpočet a zhotovenie príslušnej technickej dokumentácie v rozsahu povolenej činnosti
   výroba a montáž konštrukcií a potrubných rozvodov, zámočníctvo
   inžinierska činnosť v strojárenstve
   sprostredkovateľské služby v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Krajči Toplianska 30 Bratislava
   22.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie servisných, výrobných, montážnych a technikcých služieb pri výstavbe a prevádzke všetkých druhov elektrární, rafinérií, komplexov na získanie a spracovanie plynu, na území ČSFR a v zahraničí
   spracovanie technickej dokumentácie kotlov, tlakových nádob a potrubných rozvodov a konštrukcií, ako i pre odbobné zariadenie iných odvetví
   montáž, opravy a rekonštrukcia kotlov a tlakových nádob, potrubných rozvodov a konštrukcií, včítane zariadenia chemického priemyslu
   montáž, opravy a revízia plynových zariadení doddávateľským spôsobom
   výroba súčastí energetického bloku, jednotlivých dielov kotla a konštrukcií, elementov potrubných rozvodov
   poskytnutie pracovných zdrojov pre stavebné, montážne, servisné a opravárenské účely Česko-Slovenským a zahraničným výrobcom a montážnym podnikom
   poskytnutie konzultačných a informačných služieb Česko-Slovenským a zahraničným účastníkom zahraničnoobchodného styku
   prevádzanie výskumu v oblasti adaptácie importovanej novej technológie a taktiež vypracovanie exportne schopných technológií, vytvorených v ČSFR
   zabezpečenie sprostredkovateľských služieb pri hľadaní partnerov a prevádzania exportnoimportných operácií
   prevádzanie zahraničnoobchodnej činnosti v oblasti ľahkého priemyslu
   poskytovanie služieb pre vzdelávanie ČeskoSlovenských a zahraničných odborníkov
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVMONT Toplianska 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.1991Nové obchodné meno:
   SLOVING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie servisných, výrobných, montážnych a technikcých služieb pri výstavbe a prevádzke všetkých druhov elektrární, rafinérií, komplexov na získanie a spracovanie plynu, na území ČSFR a v zahraničí
   spracovanie technickej dokumentácie kotlov, tlakových nádob a potrubných rozvodov a konštrukcií, ako i pre odbobné zariadenie iných odvetví
   montáž, opravy a rekonštrukcia kotlov a tlakových nádob, potrubných rozvodov a konštrukcií, včítane zariadenia chemického priemyslu
   montáž, opravy a revízia plynových zariadení doddávateľským spôsobom
   výroba súčastí energetického bloku, jednotlivých dielov kotla a konštrukcií, elementov potrubných rozvodov
   poskytnutie pracovných zdrojov pre stavebné, montážne, servisné a opravárenské účely Česko-Slovenským a zahraničným výrobcom a montážnym podnikom
   poskytnutie konzultačných a informačných služieb Česko-Slovenským a zahraničným účastníkom zahraničnoobchodného styku
   prevádzanie výskumu v oblasti adaptácie importovanej novej technológie a taktiež vypracovanie exportne schopných technológií, vytvorených v ČSFR
   zabezpečenie sprostredkovateľských služieb pri hľadaní partnerov a prevádzania exportnoimportných operácií
   prevádzanie zahraničnoobchodnej činnosti v oblasti ľahkého priemyslu
   poskytovanie služieb pre vzdelávanie ČeskoSlovenských a zahraničných odborníkov
   Noví spoločníci:
   Milan Company Haste St Berkly 2316 California
   SLOVMONT Toplianska 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia