Utwórz fakturę

F.R.H. Engineering - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F.R.H. Engineering
PIN 17321174
TIN 2020299567
Numer VAT SK2020299567
Data utworzenia 13 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.R.H. Engineering
Karpatská 18
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 373 786 €
Zysk 6 875 €
Kapitał 28 566 €
Kapitał własny 19 671 €
Dane kontaktowe
E-mail frh@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0252627032
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 39,248
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,610
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,610
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,610
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,130
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 638
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,492
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 508
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 39,248
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,546
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,414
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,414
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,875
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,702
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 284
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 284
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,418
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,708
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,708
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 713
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 494
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,503
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 373,786
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 373,786
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 373,786
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,673
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 322,794
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 956
D. Usług (účtová grupa 51) 1,335
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,353
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,046
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,624
4. Koszty społeczne (527, 528) 683
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 235
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,113
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,701
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 280
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 280
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 280
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 584
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 584
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,809
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,934
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,934
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321174 TIN: 2020299567 Numer VAT: SK2020299567
 • Zarejestrowana siedziba: F.R.H. Engineering, Karpatská 18, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 20.08.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Erik Filipovič 16 597 € (100%) Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2015Nové sidlo:
   Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   24.02.2015Zrušené sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   23.10.2004Nové sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   22.10.2004Zrušené sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   03.10.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2002
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   02.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   09.10.2000Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   08.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   08.01.1996Nové sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   07.01.1996Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   06.07.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   05.07.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.08.1991Nové obchodné meno:
   F.R.H. Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia