Utwórz fakturę

RAMIRENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAMIRENT
PIN 17321484
TIN 2020342863
Numer VAT SK2020342863
Data utworzenia 11 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAMIRENT
Opletalova 65
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 025 718 €
Zysk -734 474 €
Kapitał 5 398 157 €
Kapitał własny 1 129 461 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264778691, +421264537732, +421264537731, +421264776371, +421264778677, +421264775375, +421850123687
Nr(y) faksu 0335333430, 0264776371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,728,800
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,449,117
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,213
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 9,213
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,439,904
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 138,712
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,299,322
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,870
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,270,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 151,779
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 132,115
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 19,664
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,062,802
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,062,545
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,062,545
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,329
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,150
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,179
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,773
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 22
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,751
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,728,800
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394,987
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,941
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,941
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 979,445
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -215,119
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,421,249
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,636,368
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -734,474
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,332,136
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 61
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 61
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,215,517
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 310,835
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 310,835
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,770,493
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,449
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,934
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,431
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 375
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 115,080
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 61,276
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 53,804
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,478
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,677
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 709
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 968
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,025,395
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,025,718
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 230,317
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,532,872
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 334
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 229,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,995
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,587,986
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 172,234
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 444,732
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 14,682
D. Usług (účtová grupa 51) 2,077,672
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,004,582
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 727,341
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 253,609
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,632
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,696
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,158,293
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,122,985
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 35,308
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 224,856
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 138,736
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332,503
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -562,268
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,054,203
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 938
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 927
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 168,891
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 160,326
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 160,326
O. Walutowe straty (563) 2,484
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,081
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -167,953
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -730,221
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,253
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,253
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -734,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321484 TIN: 2020342863 Numer VAT: SK2020342863
 • Zarejestrowana siedziba: RAMIRENT, Opletalova 65, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mikael Kämpe Silbergasse 59d/7 Viedeň 1190 Rakúska republika 12.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ramirent Oyj 331 941 € (100%) Vantaa 015 10 Fínsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   01.10.2014Nové predmety činnosti:
   Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:oprava a údržba;montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
   17.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mikael Kämpe Silbergasse 59d/7 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.09.2013
   16.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomasz Wojciech Walawender Gen. Bora Komorowskiego Str. 11 Katowice 40-748 Poľská republika Vznik funkcie: 08.01.2008
   31.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.09.1991
   13.04.2011Nové obchodné meno:
   RAMIRENT spol. s r. o.
   12.04.2011Zrušené obchodné meno:
   OTS Bratislava, spol.s.r.o.
   11.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Eva Nemčíková Ílová 6 Bratislava 841 07
   29.12.2010Noví spoločníci:
   Ramirent Oyj Äyritie 16 Vantaa 015 10 Fínsko
   28.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ramirent Europe Oy Äyritie 12 A, PL 116 Vantaa 015 10 Fínsko
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Ramirent Europe Oy Äyritie 12 A, PL 116 Vantaa 015 10 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   Tomasz Wojciech Walawender Gen. Bora Komorowskiego Str. 11 Katowice 40-748 Poľská republika Vznik funkcie: 08.01.2008
   12.10.2006Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   21.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, strojných zariadení a mechanických prostriedkov
   prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
   prípravné práce pre stavbu - zemné, búracie a kopáčske práce
   manipulácia s tovarom
   oprava, montáž a údržba stavebných strojov a zariadení
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu a verejnej mienky
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   08.06.2004Nové obchodné meno:
   OTS Bratislava, spol.s.r.o.
   07.06.2004Zrušené obchodné meno:
   OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.09.1991
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   30.04.2002Nové sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ing. Eva Nemčíková Ílová 6 Bratislava 841 07
   29.04.2002Zrušené sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 843 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   27.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   26.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   25.08.1999Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov v stavebníctve
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   Noví spoločníci:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   24.08.1999Zrušeny spoločníci:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   12.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   18.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 17/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Bubán Silvánska 6 Bratislava 841 04
   Ing. Jozef Procházka Zálužická 15 Bratislava
   17.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   16.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   19.05.1994Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   Poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   10.11.1992Nové predmety činnosti:
   Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve
   Poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti
   Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   09.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Prieskum potrieb, zabezpečovanie výroby, predaja a nákupov strojov a zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo, stavebníctvo a ostatné oblasti priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a ich montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslúh a opravárov, vykonávanie komplexného servisu na domácom trhu i v zahraničí.
   Zastupovanie domácich a zahraničných firiem vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodno-technických služieb.
   Vykonávanie expertíz, školení, konzultácií a poradenstva v strojárstve a stavebníctve, v ekonomike a obchode.
   Vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr pre stavebnístvo z vlastnej produkcie.
   Predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr z produkcie iných tuzemských firiem a z dovozu
   Vývoz a dovoz zo zahraničia všetkého tovaru a služieb nepochádzajúcich z vlastnej činnosti, ktoré sú umožnené zákonom o zahranično-obchodnej činnosti.
   Krátkodobý a dlhodobý prenájom strojov a zariadení pre stavebné a poľnohospodárske práce.
   Propagácia techniky a technológie z oblasti strojárstva, stavebníctva, stavebných materiálov a malej mechanizácie. Predaj a tlač dokumentačných a školiacich technických materiálov. Vydávanie publikárií a tlačových materialov v oblasti činnosti spoločnosti. vykonávanie hromadnej dopravy pre cudzie potreby, inžiniersko-investorská a stavebná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   OTS (Obchodno-technické služby) spol. s r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Opletalova 65 Bratislava 843 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Prieskum potrieb, zabezpečovanie výroby, predaja a nákupov strojov a zariadení, prístrojov a celkov pre strojárstvo, stavebníctvo a ostatné oblasti priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a ich montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslúh a opravárov, vykonávanie komplexného servisu na domácom trhu i v zahraničí.
   Zastupovanie domácich a zahraničných firiem vrátane reklamných, propagačných, marketingových a obchodno-technických služieb.
   Vykonávanie expertíz, školení, konzultácií a poradenstva v strojárstve a stavebníctve, v ekonomike a obchode.
   Vývoj, výroba a predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr pre stavebnístvo z vlastnej produkcie.
   Predaj strojárskych výrobkov, stavebných dielcov a materiálov, armatúr z produkcie iných tuzemských firiem a z dovozu
   Vývoz a dovoz zo zahraničia všetkého tovaru a služieb nepochádzajúcich z vlastnej činnosti, ktoré sú umožnené zákonom o zahranično-obchodnej činnosti.
   Krátkodobý a dlhodobý prenájom strojov a zariadení pre stavebné a poľnohospodárske práce.
   Propagácia techniky a technológie z oblasti strojárstva, stavebníctva, stavebných materiálov a malej mechanizácie. Predaj a tlač dokumentačných a školiacich technických materiálov. Vydávanie publikárií a tlačových materialov v oblasti činnosti spoločnosti. vykonávanie hromadnej dopravy pre cudzie potreby, inžiniersko-investorská a stavebná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bubán Humenské nám. 6 Bratislava
   František Husovský Ružová 24 Prešov
   Ján Kozáček Sasinkova 13/541 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Jozef Ludvik Klenová 2 Bratislava
   Ing. Eva Nemčíková Kalištná 7 Bratislava
   Ing. Jozef Procházka Obežná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia