Utwórz fakturę

SETECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SETECH
PIN 17321506
TIN 2020312228
Numer VAT SK2020312228
Data utworzenia 31 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SETECH
Borekova 6
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 720 212 €
Zysk 1 046 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@setech.sk
witryna internetowa http://www.setech.sk
Telefon(y) +421245523400, +421245644545
Telefon(y) kom. +421903255717
Nr(y) faksu 0245523402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 332,727
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 71,279
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,193
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,193
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,086
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 69,086
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 256,351
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 144,984
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 144,818
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 166
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 102,703
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,483
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,483
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,330
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 890
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,664
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,623
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,041
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,097
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,097
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 332,727
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,058
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,340
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 48,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,046
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,669
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,021
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,547
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,474
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 136,297
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,905
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,905
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,975
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,165
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,352
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,562
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,562
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,381
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 100,408
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 703,029
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 720,212
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 670,968
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,062
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 206
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,893
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 704,285
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 255,454
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,472
D. Usług (účtová grupa 51) 229,740
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 308,785
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 220,848
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 78,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,548
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,779
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,736
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,736
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,966
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -133,027
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,927
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 191,570
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,550
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,923
2. Pozostałe koszty (562A) 3,923
O. Walutowe straty (563) 95
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,532
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,543
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,384
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,338
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,338
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,046
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321506 TIN: 2020312228 Numer VAT: SK2020312228
 • Zarejestrowana siedziba: SETECH, Borekova 6, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 31.07.1991
  Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 31.07.1991
  Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 31.07.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zoltán Horváth 2 224 € (33.3%) Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
  Ing. Arpád Klinko 2 224 € (33.3%) Borekova 9 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Földes 2 224 € (33.3%) Borekova 46 A Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.02.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby na základe licencie vydanej podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   12.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   11.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   10.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   19.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   11.06.2002Nové sidlo:
   Borekova 6 Bratislava 821 06
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   12.06.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   čistenie interiérov a exteriérov automobilov a ošetrenie karosérie
   montáž autodoplnkov (okrem autoalarmov)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   19.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   15.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   14.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   29.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   28.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1993Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   16.09.1993Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   31.07.1991Nové obchodné meno:
   SETECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia