Utwórz fakturę

PROMPT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROMPT
PIN 17321697
TIN 2020314296
Numer VAT SK2020314296
Data utworzenia 05 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROMPT
Hattalova 4
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 229 095 €
Zysk -17 709 €
Kapitał 528 406 €
Kapitał własny 384 941 €
Dane kontaktowe
E-mail info@a-prompt.sk
witryna internetowa http://www.a-prompt.sk
Telefon(y) +421244452860, +421244259160, +421244259223, +421244372470
Nr(y) faksu 0244259223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 198,387
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 80,882
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 80,882
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 54,383
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 25,901
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 598
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 117,186
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47,463
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,504
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 225
3. Produkty (123) - /194/ 33,734
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,381
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,381
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,381
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,342
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,093
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 38,249
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 319
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 319
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 198,387
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,232
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,528
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,528
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 173,110
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 173,110
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,709
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,154
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,075
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,474
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,474
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,285
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,380
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,936
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,079
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,079
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,001
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -999
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 205,716
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 229,095
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 40,949
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 121,364
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 23,359
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 56
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 120
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,247
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244,787
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 40,277
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 117,274
D. Usług (účtová grupa 51) 27,659
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,805
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,593
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,202
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,010
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,980
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,669
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,669
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 120
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,692
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 518
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,047
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 352
2. Pozostałe koszty (562A) 352
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,695
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,010
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,702
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,709
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321697 TIN: 2020314296 Numer VAT: SK2020314296
 • Zarejestrowana siedziba: PROMPT, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 05.08.1991
  Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 05.08.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Horňák 3 320 € (50%) Dunajská 15/A Bratislava 811 08
  Ing. Ján Kabát 3 320 € (50%) Charkovská 10 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.10.2007Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 05.08.1991
   11.10.2007Zrušené sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.08.1991
   30.05.2003Nové sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.08.1991
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   20.05.1998Nové predmety činnosti:
   chemická výroba netkaných textílií a výrobkov z nich
   poradenská činnosť v oblasti chemickej výroby netkaných textílií
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák
   Ing. Ján Kabát
   04.03.1993Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení.
   Sprostredkovanie obchodu a služieb.
   Prieskum trhu.
   Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí.
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák
   Ing. Ján Kabát
   03.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   zriaďovanie s prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   stavebné, montážne a výrobné činnosti
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   PROMPT, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   zriaďovanie s prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   stavebné, montážne a výrobné činnosti
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia