Utwórz fakturę

RAVIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAVIKA
PIN 17321859
TIN 2020312107
Numer VAT SK2020312107
Data utworzenia 02 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAVIKA
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 175 623 €
Zysk -35 815 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254776154, 0254789380, 0254774907, 0254776152
Nr(y) faksu 0254776152
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 458,782
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,690
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,690
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,323
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 367
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 453,122
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 64,378
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 64,378
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 221,408
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 220,517
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,517
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 891
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 167,336
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,423
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 162,913
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,970
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,970
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 458,782
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,127
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 117,061
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,896
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,896
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 152,346
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 152,346
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,815
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,655
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 967
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 544
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 423
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,719
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 82,497
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,497
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109,058
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 968
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,857
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,073
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,469
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,469
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,175,623
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 746,880
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,881
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 406,762
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,208,476
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 681,742
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,786
D. Usług (účtová grupa 51) 20,876
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 70,916
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,769
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,073
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,074
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 743
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,156
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,156
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,513
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,744
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,853
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 57,357
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 369
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 369
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 54
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 504
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 504
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -81
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,934
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -35,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321859 TIN: 2020312107 Numer VAT: SK2020312107
 • Zarejestrowana siedziba: RAVIKA, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 16.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  A. F. K. Investment spol. s r. o. 4 647 € (70%) Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca 0 € (0%) Budatínska 43 Bratislava 851 06
  Zuzana Dubravcová 0 € (0%) Bratislava 821 08
  Mgr. Božena Uhlíková 0 € (0%) Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
  Mgr. Jana Mullerová 0 € (0%) Bratislava 811 04
  Alžbeta Turcsányiová 0 € (0%) Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
  Anna Buntajová 1 992 € (30%) Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.11.2008Noví spoločníci:
   A. F. K. Investment spol. s r. o. Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca Budatínska 43 Bratislava 851 06
   Zuzana Dubravcová Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Mgr. Božena Uhlíková Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
   Mgr. Jana Mullerová Leškova 12 Bratislava 811 04
   Alžbeta Turcsányiová Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
   Anna Buntajová Hálková 48 Bratislava 831 03
   13.11.2008Zrušeny spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   22.08.2007Noví spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   21.08.2007Zrušeny spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   20.12.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   05.08.2005Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 027/2004 zo dňa 17.05.2004, Reg.č. FV-006/2004 sa povoľuje veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   04.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   21.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   16.02.1998Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.1998Zrušené sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   16.09.1997Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   15.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   06.04.1993Nové sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckou technikou /na úrovni veľkoobchodu/
   nákup a predaj kozmetiky a baleného potravinárskeho tovaru a drogistického tovaru
   poradenská činnosť v oblasti colnej problematiky
   činnosť colných deklarantov
   poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   RAVIKA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Noví spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia