Utwórz fakturę

A.F.K. Investment - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A.F.K. Investment
PIN 17321905
TIN 2020459012
Data utworzenia 05 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.F.K. Investment
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 611 €
Zysk 4 598 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254774907
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 79,049
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 79,049
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,215
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 376
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 87,264
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,044
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,446
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,598
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,220
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 63,850
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 220
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 778
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 675
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,177
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 16,611
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,492
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,252
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,938
C. Usług (účtová grupa 51) 1,926
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 9,739
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 322
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,565
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 762
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,641
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,628
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7,801
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 7,800
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 7,719
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,078
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,598
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321905 TIN: 2020459012
 • Zarejestrowana siedziba: A.F.K. Investment, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 02.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  THALES HOLDINGS CORPORATION 5 000 € (100%) Panama Panamská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   27.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panamská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.1997
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 833 21
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRICES Inc., Panama Residence Park Zug Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   02.05.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 833 21
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   12.04.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predajov a prenájom s nehnuteľnosťami
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a kúpy, predajov a prenájmov nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   správa nehnuteľností vrátane bytového hospárstva
   Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRICES Inc., Panama Residence Park Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie, zastupovanie a sprostredkovanie montážnej a stavebnej činnosti rozsahu
   vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť a management stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava
   Aaron Kedar Landwehrweg 1 Bad Hamburg Bad hamburg
   09.09.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie, zastupovanie a sprostredkovanie montážnej a stavebnej činnosti rozsahu
   vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť a management stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava
   Aaron Kedar Landwehrweg 1 Bad Hamburg Bad hamburg
   08.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných, stavebných činností a služieb
   stavebná, obchodná a montážna činnosť, výrobná činnosť
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a ich predaj
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.06.1992Nové sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   21.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   A.F.K. Investment spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných, stavebných činností a služieb
   stavebná, obchodná a montážna činnosť, výrobná činnosť
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a ich predaj
   Noví spoločníci:
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia