Utwórz fakturę

TYPOCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TYPOCON
PIN 17322057
TIN 2020291295
Numer VAT SK2020291295
Data utworzenia 03 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TYPOCON
Šoltésovej 2
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 886 152 €
Zysk 3 323 €
Kapitał 715 550 €
Kapitał własny 87 473 €
Dane kontaktowe
E-mail martina.sabova@typocon.sk
Telefon(y) 0249300700, 0905259903, 0244457161
Telefon(y) kom. +421905259903, +421911359903, 0905259903, 0911359903
Nr(y) faksu 0244250042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 540,097
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 340,372
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 340,372
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 340,372
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 198,784
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,068
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,068
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 137,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 137,037
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,037
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 326
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 59,353
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,723
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,630
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 941
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 941
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 540,097
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,796
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 80,137
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 84,840
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,703
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,323
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,378
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,378
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 255,376
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,965
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,965
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 141,149
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,411
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,380
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,471
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,730
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 45,817
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 45,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 864,351
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 886,152
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 864,351
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,801
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 860,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 248,213
D. Usług (účtová grupa 51) 286,410
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 203,084
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 147,407
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,543
4. Koszty społeczne (527, 528) 134
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 550
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 118,568
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 118,568
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,673
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,654
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 329,728
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,201
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,893
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 9,893
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,308
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,196
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,458
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,135
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,135
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322057 TIN: 2020291295 Numer VAT: SK2020291295
 • Zarejestrowana siedziba: TYPOCON, Šoltésovej 2, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07 28.01.1994
  Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08 28.01.1994
  Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 28.01.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Ledényi 2 224 € (33.3%) Opletalova 14 Bratislava 841 07
  Ing. Jozef Šafár 2 224 € (33.3%) Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08
  Peter Švantner 2 224 € (33.3%) Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.01.1994
   13.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.01.1994
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov
   spracovanie www stránok
   poskytovanie databázových informácii prostredníctvom internetu
   Noví spoločníci:
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.01.1994
   10.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   01.02.2002Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   31.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   08.09.1997Nové sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   polygrafický priemysel
   reklamná činnosť
   cestná motorová doprava
   Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   07.09.1997Zrušené sidlo:
   UNICER, Panenská 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   19.05.1994Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba na počítači, príprava tlačových podkladov
   poradenstvo v oblasti vydavateľstva, obchodu
   sprostredkov. a školiaca činnosť v oblasti vydavateľstva, obchodu
   Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   18.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, výrobná a obchodná činnosť v oblasti tlače, tlačovín, kníh, časopisov a ďalších výrobkov a služieb s tým súvisiacich
   predaj hardwaru a softwaru, poradenská, sprostredkovateľská a školiaca činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   TYPOCON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   UNICER, Panenská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, výrobná a obchodná činnosť v oblasti tlače, tlačovín, kníh, časopisov a ďalších výrobkov a služieb s tým súvisiacich
   predaj hardwaru a softwaru, poradenská, sprostredkovateľská a školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia