Utwórz fakturę

EURO REFLEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EURO REFLEX
PIN 17322065
TIN 2020335042
Data utworzenia 23 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EURO REFLEX
Hrebendova 9C
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 000 €
Zysk 2 519 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,135
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,135
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,303
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -32,410
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,519
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 832
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 832
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 122
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 710
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,750
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 386
C. Usług (účtová grupa 51) 2,364
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,250
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,250
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 21
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -21
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,229
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 710
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,519
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4253168.tif
Date of updating data: 25.06.2015