Utwórz fakturę

UNITEC EXPRES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNITEC EXPRES
PIN 17322243
TIN 2020397346
Data utworzenia 23 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNITEC EXPRES
Palárikova 31
81104
Bratislava
Financial information
Zysk -24 €
Kapitał 24 288 €
Kapitał własny 6 783 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,416
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,416
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,434
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 62
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 9,339
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 33
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 617
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 617
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 364
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,416
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,759
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -188
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -188
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,657
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 339
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 339
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,318
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 685
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 685
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,630
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41
D. Usług (účtová grupa 51) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -41
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -41
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 99
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 17
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322243 TIN: 2020397346
 • Zarejestrowana siedziba: UNITEC EXPRES, Palárikova 31, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava 24.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Matter 6 639 € (100%) Štefánikova 21 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   24.02.1998Nové sidlo:
   Palárikova 31 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   23.02.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 810 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Beňovič
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   17.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a spracovanie semien olejnatých rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   16.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a servis elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, vrátane obchodnej činnosti s tým spojenej
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 2 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   02.06.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba obalovej techniky, zariadení a strojov
   20.01.1993Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 810 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahanično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov
   poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   spracovanie, plnenie a distribúcia rastlinných tukov a olejov a iných potravinových substrátov
   montáž a servis elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, vrátane obchodnej činnosti s tým spojenej
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Beňovič
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   19.01.1993Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   7/ Poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   6/ Spracovávanie dokumentácie, vykonávacích predpisov a spracovávanie prekladov pri práci a ochrany majetku, vrátane zabazpečovania a vykonávania potrebných školení.
   5/ Komplexné zabezpečovanie a vybavenie kancelárskych a iných priestorov, vrátane dodávky technického zariadenia, nábytku, interiéru a súvisiacich stavebných prác, ako aj dealerská činnosť s tým spojená.
   4/ Predaj a montáž zabezpečovacej, osvetlovacej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   3/ Sprostredkovanie prepravných služieb
   2/ Stavebná činnosť HSV a PSV
   1/ Sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   UNITEC EXPRES spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   7/ Poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   6/ Spracovávanie dokumentácie, vykonávacích predpisov a spracovávanie prekladov pri práci a ochrany majetku, vrátane zabazpečovania a vykonávania potrebných školení.
   5/ Komplexné zabezpečovanie a vybavenie kancelárskych a iných priestorov, vrátane dodávky technického zariadenia, nábytku, interiéru a súvisiacich stavebných prác, ako aj dealerská činnosť s tým spojená.
   4/ Predaj a montáž zabezpečovacej, osvetlovacej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   3/ Sprostredkovanie prepravných služieb
   2/ Stavebná činnosť HSV a PSV
   1/ Sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 2 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia