Utwórz fakturę

S L O V P R E S S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S L O V P R E S S
PIN 17322286
TIN 2020359066
Numer VAT SK2020359066
Data utworzenia 14 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S L O V P R E S S
Jilemnického 1
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 380 €
Zysk -914 €
Kapitał 69 664 €
Kapitał własny 19 369 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905645629
Telefon(y) kom. 0905645629
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 77,644
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,621
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,621
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,621
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 67,023
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,221
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,920
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 28,301
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,630
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 34,630
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,630
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 196
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,976
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,969
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 77,644
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,390
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,940
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,349
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,349
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -914
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,254
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 59,254
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 58,237
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,380
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,380
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,449
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,931
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,206
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,607
D. Usług (účtová grupa 51) 599
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 174
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -128
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 46
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -914
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322286 TIN: 2020359066 Numer VAT: SK2020359066
 • Zarejestrowana siedziba: S L O V P R E S S, Jilemnického 1, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 14 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 851 03 19.10.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Baláž 6 639 € (100%) Gessayova 45 Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.2006Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 851 03
   18.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava
   Pavel Svoboda Solvändegatan I.C. 21457 Malmö Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava 851 03
   23.09.1994Nové predmety činnosti:
   výrobno-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a potravinárskeho tovaru
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia
   sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu
   veľko a maloobchod, ako aj export a import tovaru všetkého druhu v súlade s platnými čs. zákonmi.
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava 851 03
   22.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Výrobno-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a potravinárskeho tovaru. 2/ Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia. 3/ Sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu. 4/ Veľko a maloobchod, ako aj export a import tovaru všetkého druhu v súlade s platnými čs. zákonmi.
   14.10.1991Nové obchodné meno:
   S L O V P R E S S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jilemnického 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Výrobno-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a potravinárskeho tovaru. 2/ Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia. 3/ Sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu. 4/ Veľko a maloobchod, ako aj export a import tovaru všetkého druhu v súlade s platnými čs. zákonmi.
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kunu 45 Bratislava
   Pavel Svoboda Solvändegatan I.C. 21457 Malmö Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia