Utwórz fakturę

Bytové družstvo "KRÍŽNA" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Bytové družstvo "KRÍŽNA"
PIN 17322308
TIN 2020797768
Numer VAT SK2020797768
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Bytové družstvo "KRÍŽNA"
Krížna 24
Bratislava
Financial information
Zysk -1 302 €
Kapitał 271 216 €
Kapitał własny 92 870 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255564160, 0255567206
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 269,755
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,684
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,684
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,684
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 262,047
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,525
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,794
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,794
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,731
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 191,154
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 191,154
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 368
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 76
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 292
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 269,755
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 91,567
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,781
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,781
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,063
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,086
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 953
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 8,133
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 10
2. Inne fundusze (427, 42X) 10
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 80,929
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 72,493
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 8,436
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,302
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 178,188
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 182,499
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 90,650
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,650
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -58,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,446
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,420
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146,983
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,636
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,636
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -6,947
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 240
D. Usług (účtová grupa 51) 22
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 206
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -240
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 102
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -102
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -342
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,302
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :17322308 TIN: 2020797768 Numer VAT: SK2020797768
 • Zarejestrowana siedziba: Bytové družstvo "KRÍŽNA", Krížna 24, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Bárdošová členka Krížna 32 Bratislava 811 07 07.11.2006
  Emília Fábiková podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 10.10.2002
  JUDr. Narcisa Plačková členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 10.10.2002
  Soňa Salayová členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 10.10.2002
  Ing. Ladislav Tischler predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 10.10.2002
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jana Bárdošová - členka Krížna 32 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.11.2006
   03.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Emília Fábiková - podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   JUDr. Narcisa Plačková - členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   Soňa Salayová - členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   Ing. Ladislav Tischler - predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.10.2002
   07.05.1993Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností - vrátane bytového hospodárstva správa a prevádzkovanie nehnuteľností.
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo "KRÍŽNA"
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo