Utwórz fakturę

INTERCOMP IMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERCOMP IMEX
PIN 17322316
TIN 2020300601
Numer VAT SK2020300601
Data utworzenia 03 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCOMP IMEX
Klemensova 2524/6,Priečinok 56
81499
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 923 €
Zysk -546 €
Kapitał 30 498 €
Kapitał własny 21 008 €
Dane kontaktowe
E-mail imex@imex.sk
Telefon(y) 0254415687, 0254415752, 0254418661, 0903437511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,231
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,764
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,764
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,528
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,491
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,491
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,939
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 53
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,886
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 154
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 154
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,385
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,462
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,705
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,705
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,674
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,674
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 957
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 249
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,764
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,923
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,656
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,108
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 159
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,103
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,140
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 229
D. Usług (účtová grupa 51) 2,661
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 820
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 734
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 406
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -405
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 415
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322316 TIN: 2020300601 Numer VAT: SK2020300601
 • Zarejestrowana siedziba: INTERCOMP IMEX, Klemensova 2524/6,Priečinok 56, 81499, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Dudák, CSc. Klemensova 6 Bratislava 06.09.1993
  Ing. Norma Dudáková, CSc. Klemensova 6 Bratislava 06.09.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Dudák, CSc. 3 319 € (50%) Klemensova 6 Bratislava
  Ing. Norma Dudáková, CSc. 3 319 € (50%) Klemensova 6 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2013Nové sidlo:
   Klemensova 2524/6,Priečinok 56 Bratislava 814 99
   04.10.2013Zrušené sidlo:
   Nábr. L.Svobodu 5, Priečinok 56 Bratislava 814 99
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie dodávok, montážnych prác a revíznych správ
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierska činnosť v odbore vzduchotechnika a klimatizácia
   06.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   poskytovanie software
   prekladateľská činnosť v ruskom, nemeckom, anglickom a španielskom jazyku
   podnikateľské poradenstvo
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   ekologické a ekonomické úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkovanie súborov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   05.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky, komunikačnej a výpočtovej techniky
   tvorba počítačových programov a systémových analýz
   reprografická činnosť
   chemické a procesné inžinierstvo, úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkových súborov
   prekldateľská činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   servisná, obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   prenájom zariadení vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   INTERCOMP IMEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. L.Svobodu 5, Priečinok 56 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky, komunikačnej a výpočtovej techniky
   tvorba počítačových programov a systémových analýz
   reprografická činnosť
   chemické a procesné inžinierstvo, úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkových súborov
   prekldateľská činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   servisná, obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   prenájom zariadení vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia