Utwórz fakturę

V & V Design - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V & V Design
PIN 17322375
TIN 2020291383
Numer VAT SK2020291383
Data utworzenia 03 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V & V Design
Borinská 23
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 977 €
Zysk -629 €
Kapitał 11 352 €
Kapitał własny 9 101 €
Dane kontaktowe
E-mail vvdesign@internet.sk
Telefon(y) 0264536881
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,354
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,352
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,434
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,434
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,434
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,918
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,952
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,966
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,354
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,491
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,276
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,276
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 205
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 205
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -629
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,863
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,863
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,486
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,486
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,377
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 56,976
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 56,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,977
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,552
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 52,123
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 372
D. Usług (účtová grupa 51) 3,786
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 271
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 425
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 696
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 94
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -94
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 331
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -629
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322375 TIN: 2020291383 Numer VAT: SK2020291383
 • Zarejestrowana siedziba: V & V Design, Borinská 23, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava 841 03 24.05.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľubomír Pištek 6 639 € (100%) Studenohorská 41 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.05.2006Nové sidlo:
   Borinská 23 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   23.05.2006Zrušené sidlo:
   Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý - riaditeľ spoločnosti Slepá 3 Bratislava
   21.05.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý - riaditeľ spoločnosti Slepá 3 Bratislava
   20.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť s polygrafickou a technickou realizáciou grafického desingu.
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   V & V Design spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slepá 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť s polygrafickou a technickou realizáciou grafického desingu.
   Noví spoločníci:
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia