Utwórz fakturę

IMPULSTERMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMPULSTERMA
PIN 17322405
TIN 2020326187
Numer VAT SK2020326187
Data utworzenia 22 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMPULSTERMA
Bajzova 14
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 371 €
Zysk 1 394 €
Kapitał 128 071 €
Kapitał własny 7 424 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905211230, +421948611210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 103,073
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 103,073
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,447
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,988
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,918
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,038
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 126,061
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,818
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 785
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,394
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,243
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 112,073
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,870
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 182
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,688
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 34,371
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,903
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 22,468
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 31,927
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 10,876
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,385
C. Usług (účtová grupa 51) 2,794
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,658
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 334
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,031
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 849
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,444
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 17,316
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 91
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -90
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,354
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322405 TIN: 2020326187 Numer VAT: SK2020326187
 • Zarejestrowana siedziba: IMPULSTERMA, Bajzova 14, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29 08.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Novák 6 639 € (100%) Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
   07.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Novák Narcisová 42 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Narcisova 42 Bratislava 821 01
   14.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Narcisová 42 Bratislava 821 01
   13.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Novák Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Novák Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Narcisova 42 Bratislava 821 01
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   06.04.1995Nové sidlo:
   Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   nákup a predaj meracej, regulačnej a zabezpečovacej techniky
   servis /oprava a údržba/ elektrických zariadení pomocných, silových a oznamovacích v zmysle osvedčenia
   nákup a predaj strojárskych výrobkov, /na tovar, na ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   05.04.1995Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   import a export kancelárskej a výpočtovej techniky
   meracia a reguláčná technika
   servis výpočtovej techniky
   projektovanie technologických celkov
   predaj a servis strojárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   IMPULSTERMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   import a export kancelárskej a výpočtovej techniky
   meracia a reguláčná technika
   servis výpočtovej techniky
   projektovanie technologických celkov
   predaj a servis strojárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia