Utwórz fakturę

SPEKTRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.09.2016
Basic information
Nazwa firmy SPEKTRA
Stan Zniszczono
PIN 17322529
TIN 2020328013
Numer VAT SK2020328013
Data utworzenia 17 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPEKTRA
Podunajská 25
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 178 252 €
Zysk -2 841 €
Kapitał 73 146 €
Kapitał własny -57 171 €
Dane kontaktowe
E-mail spektra@spektra.sk
witryna internetowa http://www.spektra.sk
Telefon(y) +421245523335
Nr(y) faksu 0245523335
Date of updating data: 19.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 345
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 345
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 345
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,487
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,040
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 467
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 573
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,446
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,446
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,446
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,001
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,712
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 289
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 160
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 160
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,694
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -84,157
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -84,157
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,841
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,686
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,749
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,749
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,358
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,558
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,558
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,798
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,010
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,017
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,017
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,562
Date of updating data: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 177,391
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 178,252
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 87,177
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,214
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 861
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,329
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 61,194
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,200
D. Usług (účtová grupa 51) 34,056
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,316
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,265
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,644
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,407
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 367
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,042
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,042
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,923
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 66,941
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,805
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,990
2. Pozostałe koszty (562A) 2,990
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,815
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,804
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,881
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,841
Date of updating data: 19.09.2016
Date of updating data: 19.09.2016
 • PIN :17322529 TIN: 2020328013 Numer VAT: SK2020328013
 • Zarejestrowana siedziba: SPEKTRA, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SPEKTRA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   24.07.2009Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   17.10.1991Nové obchodné meno:
   SPEKTRA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným